Facteur VІІІ humain THP “Special” Willebrand (Bio-Transfusion)

Лекарствени форми: Fl. lyophilisat + amp. x 10 ml et x 20 ml разтворител.

Действие: Всеки флакон съдържа лиофилизат с много висока чистота на комплекс от човешки фактор VІІІ 35 UI и фактор на Willebrand (ко-фактор на ристоцетин) 45 UI. Към всяка опаковка на препарата е приложено необходимото за приготвяне на разтвора. Комплексът от фактор VІІІ/фактор на Willebrand е получен чрез хроматография, като се изхожда от плазмен криопрециптат. Вирусната инактивация е осъществена чрез хроматорграфия на SD, главно за вирусите на хепатита и HIV. Комплексът упражнява действие на антихемофилен фактор А – фактор на Willebrand. Полуживотът му е около 24 h.

Показания: Прилага се за субституиращо лечение и профилактика на болестта на Willebrand.

Особености на приложение и дозировка: Разтворът се приготвя при стайна температура с помощта на приспособление, снабдено с филтър. Разтворът се инжектира на един път непосредствено след разтварянето бавно венозноq без да се превишава скоростта от 4 ml/min. Инжектира се по 45 – 80 UI ко-фактор на ристоцетин/kg телесна маса на всеки 12 h. Продължителността на лечението зависи от получения клиничен ефект и от хематологичните показатели.

Взаимодействие с други лекарства: Не се съветва смесването му с други биопродукти или медикаменти.

 

Реклама