Factor IX humanum (DCI)

Синоними: Faktor IX HS Behring (Behringwerke), Facteur IX humain HP (Bio-Transfusion).

Лекарствени форми: Faktor IX HS Behring – fl. x 250 UI, x 50 UI et x 1000 UI; Facteur IX humain HP – fl. lyophilisat x 250 UI, x 500 UI et x 1000 UI + fl. x 10 ml et x 20 ml разтворител. Към всяка опаковка е приложено необходимото за приготвяне на разтвора.

Действие: Всеки флакон представлява лиофилизат на човешка плазма, съдържащ фактор ІХ с много висока чистота и специфична активност над 50 UI/mg протеини. Фактор ІХ е получен чрез хроматография на плазма, след сепарация на криопреципитата. Вирусната инактивация, главно за вирусите на хепатита и на HIV, е реализирана чрез специална методика. Препаратът притежава активността на антихемофилен фактор В. Инжектирането на 1 UI от фактор ІХ/kg телесна маса повишава плазменото му ниво средно с 1 % (0,01 UI/ml). Полуживотът на фактор ІХ е 24 h.

Показания: Прилага се за лечение на хеморагиите при болни от хемофилия В и за профилактиката им при предстоящи оперативни интервенции.

Особености на приложение и дозировка: Разтворът се приготвя при стайна температура с помощта на приспособление, снабдено с филтър. Инжектира се непосредствено след разтварянето наведнъж бавно венозно, като скоростта не бива да надвишава 4 ml/min. При хемофилия В без инхибитори се дозира по 15 – 50 UI/kg. При хемофилия В с наличие в кръвта на инхибитори на фактор ІХ тези дози се умножават с 2 – 5, като се държи сметка за резултатите от дозирането на инхибитора. Продължителността на лечението се определя от клиничния ефект и хемостазните показатели.

Взаимодействие с други лекарства: Да не се смесва с други биологични препарати и медикаменти.

Странични ефекти

Противопоказания: Пресни тромбози, остър миокарден инфаркт.

: При някои болни може да се проявят инхибитори на фактор ІХ, което налага да се промени терапевтичното поведение. При висока дозировка – над 100 UI/kg, е необходимо да се търсят белези за индивидуална дисеминирана интравазална коагулация и при съмнения за такава да се инжектират 10 – 15 UI/kg телесна маса антитромбин ІІІ.
 

Реклама