Factor VІІІ humanum (DCI)

Синоними: Facteur VІІІ THP (Bio-Transfusion), Alpha VІІІ (Alpha Terapeutic), Haemate (Beringwerke).

Лекарствени форми: Facteur VІІІ THP – fl. lyophilisat x 250 UI + fl. x 10 ml et x 20 ml разтворител, fl. lyophilisat x 500 UI + fl. x 10 ml et x 20 ml разтворител, fl. lyophilisat x 1000 UI + fl. x 10 ml et x 20 ml разтворител por inj. i.v.; Alpha VІІІ et

Haemate

Действие: Всеки флакон съдържа човешки фактор VІІІ с много висока чистота под формата на лиофилизат със специфична активност 100 – 200 UI/mg плазмени протеини. Пречистването на фактор VІІІ е осъществено чрез йонна хроматография на плазмен криопреципитат. Вирусната инактивация по отношение на HIV и хепатитните вируси е реализирана по специален метод. Представлява антихемофилен фактор А. Инжектирането на 1 UI фактор VІІІ/kg телесна маса повишава плазменото му ниво средно с 2 % (0,02 UI/ml) при хемофилия А без инхибитори на фактор VІІІ в кръвта. Полуживотът на фактор VІІІ е от порядъка на 10 – 14 h.

Показания: Прилага се при хемофилия А за лечение на хеморагичните прояви и за профилактиката им при предстоящи оперативни интервенции.

Особености на приложение и дозировка: Флаконът се разтваря с приложения разтворител при стайна температура с помощта на приспособление, снабдено д филтър. Инжектира се наведнъж непосредствено след разтварянето бавно венозно, без да се надминава скорост от 4 ml/min. Дозировката е индивидуална:

  • при леки хеморагии се инжектират 15 – 30 UI/kg;

  • при тежки хеморагии и профилактично при предстоящи оперативни интервенции се инжектира по 50 – 80 UI/kg;

  • при хемофилия А с наличие на антифактор VІІІ антитела с титър по-нисък или равен на 20 – 30 U Besthesda се инжектира по 150 – 400 UI/kg, за да се неутрализират инхибиторите, а след това по 50 – 100 UI/kg за поддържащо лечение.

По-нататъшното поведение зависи от клиничния ефект и хемостазните показатели. Отсъствието на антиеритроцитни антитела позволява да не се държи сметка за кръвната група на пациента.

Взаимодействие с други лекарства

Странични ефекти

: Наблюдавана е поява на инхибитори на фактор VІІІ при 5 – 10 % от лекуваните болни с хемофилия А.
: Да не се смесва с други биологични препарати или медикаменти.
– fl. x 250 UI, x 500 UI et x 1000 UI.
 

Реклама