Factor VІІІ recombinant /rAHF/ (DCI)

Синоними: Bioclane (Armour).

Лекарствени форми: Fl. x 250 UI, x 500 UI et x 1000 UI + fl. 10 ml aqua pro inj.

Действие: Bioclate е гликопротеин синтезиран чрез методите на генното инженерство от овариални клетъчни линии от китайски хамстери. Произведеният рекомбинантен антихемофилен фактор има подобна структура и идентично биологично действие, както човешкият антихемофилен фактор. При лечението на пациенти с хемофилия А Bioclate води до повишаване на плазмените нива на антихемофилния фактор (f. VІІІ) и до временна корекция на коагулационния дефицит при тези пациенти. При болни с хемофилия А Bioclate е ефективен за предотвратяване на спонтанни и следтравматични кръвоизливи: хемартрози, кръвоизливи в меките тъкани, кървене след оперативни интервенции.

Времето на полуживот е 14,4 h и не се различава значително от времето на полуживот на човешкия антихемофилен фактор.

Показания: За предотвратяване и контрол на хеморагични инциденти при болни с хемофилия А. За предоперативна подготовка при хемофилици.

Особености на приложение и дозировка: Очакваното увеличение на нивото на антихемофилния фактор, изразено в UI/dl плазма или в проценти от нормалното, се получава като приложената доза в UI/kg се умножи по две.

Пример: Пациент с базисно ниво на антихемофилен фактор под 1 %. Ако на пациент с телесна маса 70 kg приложим 25 UI, тоталната доза ще е 1750 UI, а очакваното повишение на антихемофилния фактор в проценти ще е 25 х 2 = 50 % от нормата.

Независимо, че за практически цели изчисленото по този начин дозиране е задоволително, при възможност е уместно да се мониторира лабораторно нивото на антихемофилния фактор в плазмата.

Странични ефекти

Противопоказания: Известна свръхчувствителност към протеини от миши, хамстеров или говежди произход.

: Наблюдават се много рядко уртикария, зачервяване на кожата, повишаване на температурата, гадене. Познато усложнение при лечението с антихемофилен фактор е образуването на неутрализиращи антитела, най-често IgG, което налага периодичен лабораторен контрол.
 

Реклама