Factor XIII (DCI)

Синоними: Fibrogammine (Aventis).

Лекарствени форми: Fl. lyophilisat + amp. x 4 ml разтворител.

Действие: Fibrogammine представлява пастьоризира лиофилизат, който съдържа концентрат на плацентарен фактор ХІІІ в количество, съответстващо на фибриностабилизиращата активност на 250 ml нормална човешка плазма. В един флакон лиофилизат се съдържат и албумин 25 mg, глюкоза 25 mg и натриев хлорид 35 mg. Молекулната маса на фиброгамин е 160 000. Неговата активност се проявява на две нива:

  • на нивото на коагулацията – стабилизира фибрина. Фактор ХІІІ взаимодейства в процеса на съсирването на кръвта в последната му фаза – фибринообразуването. Вроденият или придобитият дефицит на фактор ХІІІ води до хеморагии поради забавено образуване на трошлив съсирек;

  • на нивото на тъканите – подпомага полимеризацията на колагена, като индуцира образуването на стабилни ковалентни връзки между различните молекули на колагена.

Полуживотът на фиброгамина е 4 – 6 дни.

Показания

  • За лечение на кожните прояви в еволюцията на склеродермията.

Особености н приложение и дозировка

Взаимодействие с други лекарства

Противопоказания

: Пресни тромбози, ДИК синдром.
: Да не се смесва в една банка с други биопродукти или медикаменти.
: Съдържащият се във флакона лиофилизат се разтваря с приложения разтворител – 4 ml дестилирана вода, и се инжектира веднага бавно венозно. При конгенитален дефицит дозировката трябва да се изчисли съобразно плазмената маса, като се има в предвид, че един флакон фиброгамин съдържа активност на фактор ХІІІ, съответстваща на 250 ml нормална човешка плазма. След пълната корекция на дефицита се провежда профилактично внасяне на фиброгамин през 4 – 6 седмици. При хеморагични прояви по време на екстракорпорално кръвообращение се прилага по 2 – 8 флакона, като 1/3 от дозата се инжектира венозно по време на операцията, а останалите 2/3 постоперативно. За лечение на еволютивните кожни прояви на склеродермията се прилагат по 2 флакона венозно дневно в продължение на 3 седмици. Ако има ефект, лечението се продължава с по два флакона венозно на всеки 10 дни.
: - Корекция на състоянията, когато дефицит на фактор ХІІІ е отговорен за развитието на хеморагичен синдром или утежнява протичането му: хеморагични прояви и смущения в цикатризацията, дължащи се на конгенитален дефицит на фактор ХІІІ; в сърдечната хирургия при хеморагични прояви след екстракорпорално кръвообращение.
 

Реклама