Fansidar (Roche), Sulfadoxine-Pyrimethamine (Creat)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания: Прилага се за лечение и профилактика на всички форми на малария, за лечение на токсоплазмозата и на пневмонии, причинени от Pneumocystis carinii.

Особености на приложение и дозировка: - Лечението на маларията у възрастни се провежда с единствена доза от 2 – 3 таблетки фансидар или 5 – 7,5 ml мускулно. На деца се прилага: до 4 години се прилага по половин таблетка или 1 – 1,5 ml мускулно, от 4 до 6 години – по 1 таблетка или 2,5 ml мускулно, от 7 до 9 години – по 1,5 таблетки или 3,5 ml мускулно и над 10 години – по 2 таблетки или по 5 ml мускулно.

  • За лечение на токсоплазмоза у възрастни се прилага по 2 таблетки 1 път седмично в продължение на 6 – 8 седмици. При нарушения от страна на ЦНС се назначава допълнително и спирамицин по 3,0 g един път дневно в продължение на 3 – 4 седмици.

  • За профилактика на инфекции, причинени от Pneumocystis carinii у възрастни се прилага по 1 – 2 таблетки седмично, а при кърмачета и малки деца – по 40 mg/kg един път на 2 седмици (изчислено по съдържанието на сулфадоксин).

Странични ефекти:

Противопоказания:

По време на бременността, недоносени и новородени, свръхчувствителност към сулфонамиди.
Обикновено се понася добре. Рядко се наблюдават гастро-интестинални прояви.
Фансидар е комбиниран препарат, който има противомаларично действие, насочено срещу Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae. Главното му преимущество е, че атакува различни етапи от жизнения цикъл на маларийния паразит. Ефективни концентрации се получават бързо при единствена доза и трофозоитите и шизонтите се елиминират от кръвта. Прееритроцитните стадии също се повлияват, но не и вторичните извънеритроцитни форми, които могат да причинят рецидив с Plasmodium vivax. През последните години в някои региони на света – Югоизточна Азия и Южна Америка се срещат щамове на P. falciparum, които са резистентни на фансидар. Той е значително ефективен и срещу Toxoplasma gondii и Pneumocystis carinii.
Tabl. et amp. x 2,5 ml = Sulfadoxin 500 mg + Pyrimethamine 25 mg.
 

Реклама