Fansimef (Roche)

Лекарствени форми:

Действие:

След орално приемане на една таблетка фансимеф максимални плазмени концентрации на мефлоквин (0,36 μg/ml) се достигат за около 16 h, тези на сулфадоксина (58,4 μg/ml) и на пириметамина (0,18 μg/ml) – за 2 – 4 h. Що се касае до свързването им с плазмените протеини данните са: 97,6 % за мефлоквина, 97,6 % за сулфадоксина и 92,5 % за пириметамина. И трите съставки на препарата се характеризират с дълъг плазмен полуживот: средните стойности на мефлоквина са 400 h, за сулфадоксина – 200 h и за пириметамина – 100 h. Сулфадоксинът и пириметаминът се елиминират главно през бъбреците с урината. Мефлоквинът се излъчва главно под формата на метаболити с жлъчката и фекалиите.

Показания:

  • За лечение на malaria terciana, причинена от Plasmodium vivax, но в тези случаи за елиминиране на латентните хепатални форми (хипозоити) се налага допълнително лечение с примаквин, за да се избегнат рецидивите на заболяването.

Особености на приложение и дозировка:

В детска възраст, независимо от степента на имунитета, се дава еднократна доза от половин до 2 таблетки в зависимост от възрастта и телесната маса, както е посочено в таблицата:

Възраст на

Телесна маса

Брой на

детето в години

в kg

таблетките

под 4

5- 1О

1/2

4 до 6

11- 2О

1

7 до 10

21 - 30

1 1/2

10 до 14

31 - 45

2

Таблетките се поглъщат, без да се сдъвкват с малко вода, след нахранване.

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Фансимеф е противопоказан при непоносимост към сулфонамиди. На кърмачета през първата седмица от живота не се прилага.
По време на лечението с фансимеф могат да настъпят нежелани ефекти, дължащи се на мефлоквин: вертиго, гадене, повръщане, диария, абдоминални болки, анорексия, главоболие, брадикардия, кожни ерупции или на сулфадоксин и пириметамин7 стомашно-чревни смущения, кожни реакции, левкоцитопения, мегалобластна анемия, тромбоцитопения, хепатотоксичност.
Фансимеф не трябва да се прилага едновременно с хинин. При тежки случаи лечението може да се започне с венозно приложение на хинин и след интервал минимум от 12 часа без лечение, може да се продължи с фансимеф.
Обичайната дозировка при възрастни неимунни пациенти е 3 таблетки еднократно. Полуимунни пациенти с телесна маса под 60 kg – еднократна доза от 2 таблетки, с телесна маса над 60 kg – еднократна доза от 3 таблетки.
- Fansimef е показан за лечение специално на малария, причинена от Plasmodium falciparum, резистентен на други антималарични средства.
Комбиниран антималаричен препарат, чиято активност се обуславя от синергичното шизонтоцидно действие на трите съставки. Активността на препарата е значително по-голяма отколкото, когато отделните съставки се прилагат самостоятелно. Установено е също така, че при приложение на Fansimef се намалява и забавя развитието на резистентност на маларичните плазмоиди, особено на Plasmodium falciparum, към съставките на препарата, която се наблюдава при самостоятелно им приложение. При лечение на маларията с Fansimef се унищожават безполовите кръвни форми на маларичните плазмоиди. Fansimef действа също така и на онези щамове на маларичните плазмоидии, които са резистентни на хлороквин и на другите амино-4-квинолони, а така също и на прогуанил, пириметамин, както и на комбинацията на сулфонамид с пириметамин.
Tabl. = Mefloquine 250 mg + Sulfadoxine 500 mg + Pyrimethamine 25 mg.
 

Реклама