Fendiline ( DCI )

Синоними: Sensit ( Thiemann ), Sensit ( Chinion ).

Лекарствени форми: Drag. x 50 mg, x 75 mg et x 100 mg.

Действие: Фендилинът има смесен механизъм на антиангинозно и антиисхимично действие – блокира калциевите канали и инхибира фосфодиестеразата. Той намалява тонуса на коронарните артерии и незначително намалява котрактилитета на миокарда. Повишава поносимостта на миокарда към хипоксия и повлиява толеранса към физическо натоварване. Коронароразширяващият му ефект се дължи на инхибиция на фосфодиестеразната активност и натрупване на сАМР в гладкомускулните клетки на коронарните артерии. Клинично ефектът му се изразява в разреждане на ангинозните пристъпи и намаляване нуждата от нитроглицерин. След перорален прием се абсорбира добре и достига пикови концентрации за 2 часа. Метаболизира се главно в черния дроб и се излъчва с урината.

Показания: За профилактика и лечение на лека и средно тежка стенокардия, за профилактика на миокардния инфаркт и при след инфарктни състояния.

Обичайна дозировка: По едно драже три пъти дневно перорално.

Странични ефекти: Има добра поносимост.

Противопоказания: В остра фаза на миокардния инфаркт, хипотония.

 

Реклама