Fenfluramine (DCI)

Синоними: Minifage (Servier), Ponderal (Servier), Ponderal (Biopharma), Pondimin (Robins).

Лекарствени форми: Minifage – caps.x 60 gm; Ponderal (Servier) – tabl.x 20 mg,long action caps.x 60 mg; Ponderal (Biopharma) – caps.x 60 mg; Pondimin – tabl.x 20 mg.

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Предшестваща ментална анорексия, депресивни състояния, алкохолизъм, глаукома, бременност лактация. При спортисти може да позитивира тестове за антидопингов контрол!!
Сомнолентност, световъртеж, сухота в устата, гадене, диария, полакиурия – тези ефекти намаляват с продължаване на лечението. По-рядко: главоболие, астения, нарушения на настроението, реактивна депресия, безсъние, кошмари. След много продължително лечение – пулмонална хипертония, реверзибилна след спирането му.
Да не се комбинира с анорексигенни средства с централно действие и инхибитори на МАО! Потенцира действието на седативните и антихипертензивните средства и засилва хипотензивните ефекти на трицикличните антидепресанти и невролептици. Потенцира действието на хипогликемизиращите сулфамиди.
Прилага се по 1 таблетка от 20mg 3 пъти дневно. В зависимост от ефекта дневната доза може да се увеличи през 1 седмица с по 1 таблетка до максимална дневна доза 6 таблетки (120mg), разпределена в 3 приема. Курсът на лечение е 4 – 6 седмици. Пондерал с дълготрайно действие се прилага по 1 капсула от 60 mg дневно. При необходимост към края на 3-та седмица дневната доза може да се увеличи до 2 капсули, приети наведнъж. Преди спиране на лечението дозата се намалява на 1 капсула в продължение на 8 дни.
Показан е за сравнително краткотрайно лечение в продължение на няколко седмици на екзогенно затлъстяване, като помощно средство при прилагане на рестриктивни хранителни режими за редукция на наднормената телесна маса.
Фенфлураминът е оригинален медикамент, който се намесва в регулацията на тегловното равновесие. Различава се съществено по механизъм на действие от психостимулиращите и симпатикомиметични амини. За разлика от амфетамина и неговите деривати той не действа чрез норадренергичната система, а посредством серотонинергичните пътища. Фенфлураминът въздейства повече върху центъра на насищането, разположен във вентро-медиалните хипоталамични ядра, отколкото върху центъра на глада, и няма психостимулиращи ефекти. Той намалява приемането на храна, без да намалява слюнчената секреция. Повишава утилизирането на глюкозата в мускулите и улеснява мобилизацията на мастите от депата, изразяващо се в увеличение на свободните мастни киселини и глицерола в серума. Фенфлураминът няма симпатикомимемтични ефекти, напротив при продължително приложение той намалява циркулиращите катехоламини, което се изразява клинично в умерена брадикардия и леко намаление на артериалното налягане. Абсорбира се напълно в стомашно-чревния тракт и максималният му анорексигенен ефект настъпва след 2 - 4 h. Излъчва се с урината непроменен и като метаболити. Специалната галенична форма Ponderal long action 60 mg, съдържаща гранули, чиято обвивка се разтваря с различна скорост, позволява абсорбцията на активното вещество да става постепенно и равномерно през цялото денонощие, което пък определя еднократното приемане на препарата.
 

Реклама