Fenoldopam Mesylate (DCI)

Синоними: Corlopam (Abbott), Corlopam (Neurex).

Лекарствени форми: Amp. x 1 ml, x 2 ml et x 5 ml (10 mg/ml).

Действие: Представлява селективен допаминов (D1) рецепторен агонист за венозно приложение. Има умерена активност спрямо алфа-2-адренорецепторите и няма активност срещу допаминовите D2 рецептори, алфа-1 и бета-адренорецепторите, 5НТ1 и 5НТ2 рецепторите и мускариновите рецептори. Има незабавно вазодилататорно действие и тахикарден ефект в зависимост от дозата. Представлява рацемична микстура от два изомера – R и S, като R изомера има около 250 пъти по висока биологична активност. Приложен като постоянна инфузия от 0,01 – 1,6 µg/kg/min има доза-зависими плазмени концентрации, достига стабилни нива за около 20 min и елиминационен полуживот от 5 min. Елиминира се под формата на конюгирани метаболити в 90 % с урината и в 10 % с фецеса. Само 4 % се отделя непромен с урината.

Показания: За краткотрайно (до 48 h) лечението на тежка и малигнена хипертония в болнични условия.

Особености на приложение и дозировка: Препаратът се дозира както следва:

 

Доза (µg/kg/min)

 

0,025

0,05

0,1

0,2

0,3

Тегло

Скорост на инфузията (ml/min)

40 kg

0,025

0,05

0,10

0,20

0,30

50 kg

0,031

0,06

0,13

0,25

0,38

60 kg

0,038

0,08

0,15

0,30

0,45

70 kg

0,044

0,09

0,18

0,35

0,53

80 kg

0,050

0,10

0,20

0,40

0,60

90 kg

0,056

0,11

0,23

0,45

0,68

100 kg

0,063

0,13

0,25

0,50

0,75

110 kg

0,069

0,14

0,28

0,55

0,83

120 kg

0,075

0,15

0,30

0,60

0,90

130 kg

0,081

0,16

0,33

0,65

0,98

140 kg

0,088

0,18

0,35

0,70

1,05

150 kg

0,094

0,19

0,38

0,75

1,13

Не се прилага бързо венозно или болус. Преминаването на перорално лечение може да стане след нормализиране на артериалното налягане, преди да се прекъсне инфузията. Ампулите се разтварят с физиологичен разтвор или с 5 % глюкоза до работна концентрация от 40 µg/ml. Разтворът е стабилен при стайна температура до 24 h.

Взаимодействие с други лекарства: Не са известни. Няма взаимодействия с други антихипертензивни медикаменти - – бета-блокери, алфа-блокери, калциеви антагонисти, АСЕ инхибитори, тиазидни и бримкови диуретици.

Странични ефекти: Хипотония, тахикардия, влошаване на сърдечна недостатъчност, главоболие, зачервяване на лицето, гадене.

Противопоказания: Не са известни.

 

Реклама