Fentanyl (DCI)

Синоними: Stobium (НИХФИ), Fentanyl (G. Richter), Fentanyl-Janssen (Janssen), Phentanyl (Ciech Polfa).

Лекарствени форми: Amp. x 0,1 mg/2 ml, x 0,5 mg/10 ml et x 1 mg/10 ml.

Действие: Фентанилът е синтетично производно на пиперидина. Има мощно - до 100 пъти по-силно от това на морфина, болкоуспокояващо действие. Максималният му аналгетичен ефект се проявява в първите 2 - 3 min след венозно инжектиране и 3 - 10 min след мускулно инжектиране, задържа се около 30 min и постепенно намалява в продължение на 60 - 90 min. Потиска по-слабо дишането от морфина.

Фентанилът има трифазна кинетика. Плазменият му полуживот е около 3,7 h. с плазмените протеини се свързва в около 85%. Метаболизира се в черния дроб главно чрез N-деалкилиране. Елиминира се с урината под формата на неактивни метаболити.

Показания: Прилага се при силни болки, резистентни към други аналгетици, включително и към шокови състояния, особено в комбинация с невролептика дроперидол: остър инфаркт на миокарда, тежък стенокарден пристъп, травматичен шок, за невролептаналгезия, следоперативно при силен болков синдром, жлъчни и бъбречни колики и други.

Особености на приложение и дозировка: При силни болки се инжектира мускулно или венозно в еднократна доза 0, 05 - 0, 1 mg един или няколко пъти дневно, най-често в комбинация с дроперидол 2, 5 - 5 mg. За въвеждане в наркоза се прилага 0, 1 - 0, 25 mg фентанил и 5 - 12, 5 mg дроперидол бавно венозно или в 500 ml 5 % разтвор на глюкоза в капкова инфузия.

Взаимодействие с други лекарства: Прилагането му при болни, които употребяват инсулин, кортикостероиди, антихипертензивни и антиатеросклеротични средства, трябва да става в по-ниски дози!!

Странични ефекти: При по-големи дози - потискане на дишането, двигателна възбуда, спазъм и ригидност на мускулите, бронхоспазъм, хипотония, синусова брадикардия. Повишена чувствителност към светлина, което налага внимание при операции за катаракта! При продължително прилагане - пристрастяване!

Противопоказания: При акушерски операции поради опасност от потискане на дихателния център на плода. Белодробни заболявания - пневмонии, белодробен инфаркт, ателектаза, бронхиална астма. При хипертенезия в малкия кръг. При дихателни нарушения. Заболявания на екстрапирамидната система. 

 

Реклама