Ferrum Hausmann (Sopharma), Ferrum Hausmann (Hausmann)

Лекарствени форми: Ferrum Hausmann (Sopharma) – sirupus 1 % fl. x 125 ml Fe III-oxydatum polymaltosatum (10 mg/1 ml Fe III), amp. x 2 ml pro inj. i.m. = ферихидроксиден полималтозен комплекс 100 mg Fe+++; Ferrum Hausmann (Hausmann) – caps. = 304 mg Fe II-Fumarat, sirupus – fl. x 150 ml Fe III-oxydatum polymaltosatum (10 mg/1 ml Fe III), guttas – fl. x 30 ml Fe III-oxydatum polymaltosatum (1 ml = 15 gtt = 50 mg Fe+++), amp. x 5 ml pro inj. i.v. = Ferr.oxydat.sacch. = 100 mg Fe+++, amp. x 2 mg pro inj. i.m. = ферихидроксиден плималтозен комплекс = 100 mg Fe+++.

Действие: Желязото е част от отрицателно зареден макромолекулярен комплекс в концентрирана стабилизирана форма. В РЕС на черния дроб, слезката и белите дробове се освобождава по ензимен път йонизирано желязо. Желязото се депонира в тези органи като феритин и хемосидерин. Ако е необходимо, желязото се свързва с трансферина, освобождава се в кръвната плазма и се използва да синтез на хемоглобина (Hb), миоглобина и желязо-съдържащите ензими.

Показания: Прилага се при желязодефицитни анемии от различен произход: постхеморагични, гастрогенни, симптоматични хлоранемии, нефрогенни анемии, при повишена нужда от желязо, по време на бременност и в лактационния период и други.

Обичайна дозировка: Общото количество Fe в mg, необходим за възстановяване на железния дефицит, е равно на актуалния Hb дефицит в g/l x 25 – 30. Актуалният Hb дефицит е равен на Hb, приет за 100 % (160 g/l), минус наличния у болния Hb в g/l. Към това количество се прибавят още 1,0 до 1,5 g, които отразяват дефицита на железните депа.

Особености на приложение и дозировка: Перорално се прилага по една капсула дневно при леки и средно тежки състояния на железен дефицит и за профилактика и лечение на железния дефицит при болни с ХБН. Парентерално приложение се предпочита при необходимост от бърз терапевтичен ефект, при нарушена резорбция на желязото в червата, при стомашно-чревни заболявания, след стомашно-чревни операции. Венозно се инжектира: първия ден – 2,5 ml; втория ден – 5 ml, третия ден – 10 ml и след това се продължава по 10 ml два пъти седмично в зависимост от общата дозировка. Мускулно се прилага по една ампула всеки втори ден до достигане на изчисленото общо количество желязо.

Взаимодействие с други лекарства: Не се комбинира при перорално приложение с антиацидни средства, съдържащи карбонати, съдържащи магнезий препарати и тетрациклини. По време на парентерално лечение с железни препарати на болни с ХБН не трябва да се правят хемотрасфузии поради опасност от хемосидероза!

Странични ефекти: Хемосидероза.

Противопоказания: Хемохроматоза, хронична хемолиза, сидероахрестична анемия, тежка кахексия, остри и хронични катарални заболявания на стомаха и червата.

 

Реклама