Fervex (UPSA), Fervex (Oberlin), Fervex enfant (Oberlin)

Лекарствени форми: Fervex – granul. sachet = Pheniramine maleate 25 mg + Paracetamol 500 mg + Acidum ascorbinicum 200 mg; Fervex enfant – granul. sachet = Pfeniramine maleate 10 mg + Paracetamol 280 mg + Acidum ascorbinicum 100 mg.

Действие: Fervex е комбиниран препарат, който упражнява три фармакологични ефекта, свързани със съставките му:

- Антихистаминов ефект, който се дължи на Н1 – блокера фенирамин и се изразява в намаляване на ринореята и сълзотечението и се противопоставя на спазмодичните феномени, като залповата кихавица.

- Анталгичен и антипиретичен ефект, свързан с действието на парацетамола, изразяващ се с намаление на температурата, главоболието и миалгиите.

- Компенсация на нуждите на организма от Vit. C.

Показания: За симптоматичното лечение на острите заболявания на горните дихателни пътища – хрема, алергичен ринит, ринофарингити, грипозни състояния.

Особености на приложение и дозировка: При възрастни и деца над 15 години се прилага 1 сашета 2 – 3 пъти дневно. Съдържанието на пликчето се разтваря в чаша студена или топла вода и се изпива. При грипни състояния е за предпочитане препарата да се приема вечер с чаша топла вода още при проявата на първите симптоми. При болни с тежка ХБН с креатининов клирънс под 0,16 ml/s интервалът между два приема трябва да бъде най-малко 8h.

Fervex entant се дозира както следва: деца от 6 до 10 години – по 1 сашета 2 пъти дневно; от 10 до 12 години – по 1 сашета 3 пъти дневно и от 12 до 15 години – по 1 сашета 4 пъти дневно. Между отделните приеми трябва да се спазва най-малко 4-часов интервал.

По време на лечението с фервекс трябва да се избягва приемането на алкохолни напитки.

Странични ефекти: Атрпинови ефекти: сухота в устата, смущения в акомодацията, ретенция на урината, при стари хора с умствена обърканост или ексцитация. Редки случаи на алергични реакции само със зачервяване на кожата с еритем или уртикария, които налагат спирането на лечението. Описани са отделни случаи на тромбоцитопения.

Противопоказания: Свръхчувствителност към някои от съставките, хепатоцелурална недостатъчност, глаукома със затворен ъгъл, простатен аденом, бременност, кърмене. При водачи на МПС и работещи с машини се налага предпазливост поради риск от заспиване.

 

Реклама