Flecainide (DCI)

Синоними: Tambocor (3M Medica), Flecaine (3M Sante-France).

Лекарствени форми:

Действие:

Има добра абсорбция след орално приемане – над 90% от приетата доза. Храната и антиацидните медикаменти не променят резорбцията на препарата. Свързва се с плазмените протеини в 40%. Началото н адействието му започва за 30 – 60 min и максимална серумна концентрация се получава след 2 - 4 h. Има пролонгирано действие, което позволява 24-часовата доза да се дава на 2 приема. При венозно инжектиране максимална плазмена канцентрация се получава след 10 min. Има хепатален метаболизъм с време на полуживот 20 h. Елиминира се главно с урината под непроменена форма. Преминава през плацентата и в майчиното мляко.

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност, застойна СН, високостепенни проводни нарушения на сърцето, синдром на болния синусов възел, хипо-или хиперкалиемия, лактация.
Има слабо изразен отрицателен кардиоинотропен ефект и удалжава слабо рефрактерния период на миокарда. Може да се наблюдават: главоболие, слабост, тремор, чувство на задух, студени крайници, метеоризъм, констипация, болки в корема.При лечение с по-високи дози тамбокор проаритмогенния му ефект се засилва.
да не се комбинирас други антиаритмични средства от клас І.
За купиране на остро настъпили пароксизмални камерни и надкамерни тахикардии и тахиаритмии с еинжектира струйно бавно, най-малко за 5 min, венозно по 1 mg/kg телесна маса. При липса на ефект след 15 – 20 min се внасят още 0,5 mg/kg, след което се продължава с поддържащо лечение по 200 – 400 mg рer os. Максимална дневна одза - 400 mg. Съдърживото на ампулата ес разрежда само с глюкозни, но не и със солеви разтвори (преципитация!). Флекаинидът може да се комбинира с бета-блокери, дигиталисови гликозидии амиодарон, но под строг контрол. Препаратът има силен проаритмогенен ефект и следва да се прилага в случаите когато другите противоаритмични срдства не са дали ефект и ползата от лечението с тамбокор надвишава риска от прилагането му. Не се прилага при деца под 18 години.
Per os: 2 х 1 – 2 таблетки дневно. Іnfus. i.v. : 1 mg/kg.
Прилага се като високо ефективно антиаритмично средство за лечение на камерни и надкамерни екстрасистолии и тахикардии с различна етиолигия и електрогенеза, включително и такива с комплексен характер – при остър миокарден инфаркт и след инфарктни състояния, при WPW синдорм и други.
Флекаинидът е нов мембраноактивен антиаритмичен медикамент, чиито електрофизиологичн исвойства с аблизки да тези на хинидина и прокаинамида. Той потиска по-силно скоростта на фаза 0 деполяризация, което се дължи на селективно блокиране на бързите натриеви канали. Той няма значим ефект върху реполяризацията. Флекаинидът удължава времето на провежадне в предсърдията АV възела и камерите, удължава леко ефективния рефрактерен период на предсърдията, АV възела и камерите, на допълнителните антереградни и ретроградни проводни пътища.
Tabl.x 50 mg, et 100 mg et x 150 mg; Amp.x 40 mg/4ml et x 150 mg/5ml pro inj. i.v.
 

Реклама