Floxuridine (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Показания

Странични ефекти

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

: Прилага се само интраартериално. Препоръчваната доза за продължителна интраартериална инфузия е 0,1 – 0,6 mg/kg за 24h. Високите дози от 0,4 до 0,6 mg/kg се използват обикновено за инфузия в хепаталната артерия, където FUDR се метаболизира, за да се избегнат системните токсични ефекти. Разтворът се приготвя преди употребата като съдържимото на флакона се разрежда с 5 ml стерилна вода и след това се доразрежда с 5 % декстроза или физиологичен разтвор в желания обем за артериална инфузия.
: Костно-мозъчна хипоплазия, тежки инфекции.
: Гадене, повръщане, диария, ентерит, стоматит, анемия, левко- и тромбоцитопения, повишаване на аминотрансферазите, алкалната фосфатаза и серумния билирубин.
: За палиативно лечение на стомашен аденокарцином с чернодробни метастази, когато друг тип лечение е невъзможно.
: Антинеопластично средство за интраартериално приложение. Когато се приложи като болус FUDR бързо се катаболизира до 5-флуороурацил, т.е. има същите антиметаболитни ефекти като 5–флуороурацила - уврежда първично синтезата на ДНК и впоследствие инхибира образуването на РНК. Когато се прилага в продължителна интраартериална инфузия превръщането на FUDR във FUDR–монофосфат се усилва и се потенцира инхибирането на ДНК. До този момент няма данни за фармакокинетика на FUDR, приложен интраартериално.
: Fl. 500 mg/5 ml.
: FUDR (Roche).
 

Реклама