Fludrocortisone (DCI)

Синоними: Cortineff (Ciech Polfa), Florinef (Squibb), Fludrocortison (Squibb-Heyden), Astonin H (Merck).

Лекарствени форми:

Действие: Синтетичен флуориран на 9-та позиция в стероидното ядро кортикостероиден препарат със силно проявена минералокортикоидна активност. Увеличава реабсорбцията на натрии в бъбреците и екскрецията на калиеви и водородни йони, което води до задръжката на натрии и вода. Приет перорално има постепенно начало на действие, пикови плазмени концентрации се достигат за 1,7 часа и действието му продължава 18-36 часа. Има хепатален метаболизъм с време на полуживот 3,5 часа. Екскретира се с урината. Преминава през плацентата и в майчиното мляко.

Показания: Прилага се перорално при субституиращо лечение при надбъбречнокорова недостатъчност, паралелно с кортизон. При първично проявяваща се надбъбречнокорова недостатъчност. При болестта на Адисон. Вторично проявяваща се надбъбречнокорова недостатъчност, в следствие на хипофункция на хипофизата. При адипозогенитална дистрофия. Кожни алергични заболявания.

Странични ефекти: Типичните за гликокортикостероидните препарати.

Противопоказания: Инфекции на кожата, непоносимост към стероидните хормони.

Особености на приложение и дозировка:

За лечение на болестта на Адисон се прилага по 0,1-0,2 mg за 24 часа три пъти седмично. Дозата се редуцира на половина ако се изяви хипертонична реакция. При адрогенитален синдром се прилагат 0,1-0,2 mg дневно. Ефекта и страничните действия на препарата в педиатрията не са добри проучени. Ако е необходимо приложението му трябва да се наблюдават растежа и развитието на детето.

Обичайната дозировка е по 0,05-0,2 mg/24 часа или по 0,1-0,2 mg през ден.
Tabl. x 0,1mg
 

Реклама