Fluphenazine (DCI)

Синоними: Liordin (Jenapharm), Mirenil (Ciech Polfa), Liordin (Rodleben Pharma), Liogen (Promonta), Moditen (Squibb), Modecate (Squibb), Moditen (KRKA).

Лекарствени форми: Phluphenazine dihydrochloride: Lyordin (Jenapharm) – drag. x 1 mg; Mirenil – drag. x 0,25 mg et x 1 mg, amp. x 1 mg/1 ml; Lyordin (Rodleben Pharma) – drag. x 1 mg et x 4 mg; Lyiogen – tabl. x 1 mg et x 4 mg, sol. fl. x 20 ml (10 gtt = 1 mg), amp. x 5 mg/1 ml; Moditen – tabl. x 25 mg et x 100 mg, sol. 4 % fl. x 20 ml (1 gtt = 1 mg). Fluphenazine decanoate: Lyordin depot (Jenapharm) – amp. x 25 mg/2 ml; Mirenil prolongatum – amp. x 25 mg/1 ml; Lyordin depot (Rodleben Pharma) – amp. x 25 mg/2 ml; Lyogen-Depot – amp. x 12,5 mg/0,5 ml, x 25 mg/1 ml, x 50 mg/0,5 ml et x 100 mg/1 ml;Moditen-retard (Squibb) – amp. x 25 mg/1 ml et x 100 mg/4 ml; Modecate – amp. x 25 mg/1 ml et x 125 mg/5 ml; Moditen (KRKA) – amp. x 25 mg/2 ml.

Действие:

Предлага се под две форми – Fluphenazine dihydrochloride и Fluphenazine decanoate.

Дихидрохлоридната сол се абсорбира бьрзо и добре в храносмилателния тракт. Максимална плазмена концентрация се получава около 1 h след оралното приемане. Плазменият му полуживот е около 15 h. Метаболизира се в черния дроб и се изльчва главно с урината. Деканоатната сол забавя резорбцията на активното вещество при мускулно инжектиране и удьлжава действието му. Максимална плазмена концентрация се получава 12 – 24 h след мускулно инжектиране, а плазменият полуживот е около 10 дни. Ретардната форма има това предимство, че може да се прилага през 10 дни до 3 седмици, което не травматизира болните и улеснява реадаптацията им.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

с атропин и други медикаменти с атропиноподобно действие, както и с дизопирамид се увеличава риска от нежелани атропинови ефекти – смущения в акомодацията, ретенция на урината, запек и други. В началото на лечението – потиснатост, сьнливост, атропинови ефекти, ортостатична хипотензия, ранни дискинезии. С адаптиране на дозировката те се преодоляват. При продьлжително лечение се наблюдават екстрапирамидни разстройства, гьрчове, алергични реакции, ендокринни нарушения – импотентност, фригидност, аменорея, изключително рядко галакторея и гинекомастия. Флуфеназин деканоат по-рядко води до развитие на нежелани странични прояви.

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, лактация, деца до 5 години, глаукома, аденома на простататата, порфирия, нарушения в хемопоезата, епилепсия. По време на лечението се забранява употребата на алкохол.
Флуфеназиньт засилва ефектите на сьнотворните, анксиолитиците, аналгетиците и алкохола и може да доведе до развитието на кома. С антихипертензивните средства от групата на АКЕ-инхибиторите има адитивен ефект с риск от ортостатична хипотензия. При едновременно приложение
Дозировката но флуфеназина трябва да бьде строго индивидуална в зависимост от еволютивната форма на заболяването и поносимостта. Лечението се започва обикновено с по-ниски дози – 2 – 2,5 mg per os при вьзрастни.дневната доза постепенно се повишава до 10 – 25 mg, разделена на 3 – 4 приема, но и дневни дози до 300 mg са добре поносими. При пациенти в напреднала и старческа вьзраст дозата трябва да се редуцира. Мускулно се прилага по 1 – 5 mg 2 – 3 пьти дневно. При деца над 5 години се прилага по 0,25 mg 2 – 3 пьти дневно.Fluphenazine decanoate се прилага дьлбоко мускулно по 12,5 – 25 mg, максимално до 50 mg, ведньж на 7 – 14 дни. Ако болният е бил стабилизиран чрез орално приложение на флуфеназин, поддьржащото лечение може да продьлжи с флуфеназин деканоат ведньж на 2 или 3 седмици в доза, равна на половината от орално прилаганата доза.
Прилага се главно за лечение на психомоторна вьзбуда при остра шизофрения, хебефрении и параноидни сьстояния, ажитирана депресия, страхови и други неврози. Ретардната форма се прилага за лечение на шизофрения с по-продьлжителен неблагоприятен ход. Особено подходяща е при струпорозно-кататонични разстройства и при параноидни сьстояния, протичащи с афектен страх и други.
Флуфеназиньт представлява трифлуориран фенотиазинов невролептик с алкилпиперазинова верига, който има силно изразено антипсихотично и антимиетично действие. Притежава силна адренолитична и по-слаба холинолитична активност. Прилаган продьлжително време повлиява много добре параноидните и халюцинаторните прояви при психично болните, без да предизвиква изразен седативен ефект.
 

Реклама