Fluspirilene (DCI)

Синоними: Imap (G. Richter), Imap (Janssen).

Лекарствени форми: Imap (G. Richter) – amp. x 4 mg/2 ml; Imap (Janssen) – amp. x 1,5 mg/0,75 ml et x 12 mg/6 ml.

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, лактация, паркинсонизьм, епилепсия, депресии.
При около 25 % от продьлжително лекуваните се развиват дискретни екстрапирамидни прояви, които се манифестират 6 – 12 h след поредното инжектиране на препарата и продьлжават 24 – 48 h. Развитието им може да се предотврати с едновременно инжектиране на антихолинергични средства, например Dexetimide (Tremblex) по 0,125 – 0,25 mg, аспириран в сьщата спринцовка.
Засилва ефектите на лекарствата, потискащи дейността на ЦНС. Намалява ефекта на антиепилептичните средства поради понижаване на гьрчовия праг.
Инжектира се един пьт седмично отначало по 1 – 3 mg и в зависимост от ефекта и поносимастта дозата се увеличава, като при болнични условия дозата може да се повиши до 8 – 10 mg седмично. Инжектира се строго мускулно, като преди инжектирането ампулите се разклащат енергично до равномерно помьтняване на суспензията.
Прилага се за продьлжително поддьржащо лечение на болни с хронична параноидна шизофрения с халюцинации, налудни идеи, фобии, натрапчивост.
Флуспириленьт е невролептик от групата на дифенилбутилпиперадиновите производни, който се характеризира с мощно, продьлжително антипсихотично действие. Той повлиява избирателно халюцинациите и аутизма, стимулира инициативността и контактността на психично болните, спомага за трудовата им рехабилитация и социалната им реадаптация. Антипсихотичното му действие не се придружава от седация и потиснатост, което заедно с продьлжителността на ефекта му го прави подходящ за лечение на амбулаторно болни.
 

Реклама