Fluvastatin sodium (DCI)

Синоними: Lescol (Novartis).

Лекарствени форми:

Действие:

Доза

Намалява плазмените нива, %

Увеличава плазмените нива, %

LDL

Триглицериди

HDL

20 mg

21

7

2

40 mg

25

10

8

80 mg

34

12

4

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Алергия, активни чернодробни заболявания, персистиращи високи нива на трансаминазите.
Диспептични прояви, безсъние, флатуленция, коремни болки, повишаване на аминотрансферазите. За разлика от другите статини много рядко води до развитие на миопатия.
При едновременно лечение със симетидин, ранитидин и омепразол се увеличава слабо бионаличността на флувастатина.
Лечението се провежда с дневна доза 20 – 40 mg, максимално до 80 mg, разпределена в един или два приема.
Първични и вторични хиперлипопротеинемии.
Флувастатинът е синтетичен инхибитор на HMG CoA-редуктазата. Той е активно действаща субстанция за разлика от ловастатина и синвастатина, които проявяват своето действие след биотрансформация. Приет перорално има много добра ентерална резорбция – над 90%. Свързва се с плазмените протеини в 99%. Времето на полуживот е 0,5 - 1 h. Метаболизира се в черния дроб до неактивни метаболити, които се елиминират с фекалиите над 70% и 6% с урината. Флувастатинът променя плазмените нива на липопротеините и триглицеридите както следва:
Tabl.x 20 mg et x 40 mg.
 

Реклама