Fluvoxamine maleate (DCI)

Синоними: Fevarin (Solvay Pharmaceuticals).

Лекарствени форми: Tabl. x 50 mg et x 100 mg.

Действие: Механизмът на действие на fluvoxamine се дължи на инхибиране на обратното поемане на серотонина в мозъчните неврони. Участието в норадренергичните процеси е минимално. Има незначителен свързващ капацитет към алфа-адренергичните, бета-адренергичните, хистаминергичните, мускаринохолинергичните, допаминергичните, и серотонинергичните рецептори. Резорбира се напълно след орално приложение. Свързва се с плазмените протеини в 80 %. Максимални плазмени концентрации се достигат след 3 - 8 h. Средният плазмен полуживот е приблизително 13 - 15 h след еднократен прием и малко повече (17 - 22 h) при повторно дозиране. Стабилни плазмени нива се достигат след 10 - 14 дни. Метаболизира се в черния дроб, главно чрез окислително деметилиране до най-малко девет метаболита, които се екскретират през бъбреците. Двата основни метаболита показват незначителна фармокологична активност. Другите не са фармакологично активни. Преминава в майчиното мляко.

Показания: Лечение на депресия, лечение на обсесивно компулсивно разтройство (ОКР).

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Едновременно приложение с МАО-инхибитори, трициклични антидепресанти и алкохол, свръхчувствителност към някоя от съставките.
Екхимози, пурпура, хипонатриемия, гадене, повръщане, главоболие, замайване и тревожност, незначително намаляване на сърдечната честота (2 - 6 удара в минута).
Приложението на феварин след МАО-инхибитори може да започне 2 седмици от прекъсване на лечението с необратим МАО-инхибитор или 1 ден от прекъсване на лечението с обратим МАО-инхибитор. МАО-инхибитор може да се приложи след феварин 1 седмица след спиране на лечението. Повишава плазмените нива на бензодиазепините и пропранолола. Литият и триптофанът засилват серотонинергичното действие на феварина.
За лечение на депресивно заболяване - начална доза за възрастни - 50 или 100 mg дневно. Обичайната ефективна дозировка е 100 mg дневно. Лечението на депресия продължава най-малко 6 месеца след възстановяване от депресивния епизод. За профилактика на нов депресивен епизод се препоръчва еднократна дозировка от 100 mg дневно. За лечение на ОКР - началната дозировка за първите 3 - 4 дни е 50 g дневно. Обичайно ефективната дозировка е между 100 и 300 mg дневно. Максималните дозировки за възрастни са 300 mg дневно, а за деца над 8 години и юноши - 200 g дневно. При пациенти, които отговарят на лечението, се препоръчва продължителност повече от 10 седмици, поради хроничния характер на заболяването. При пациенти, които не отговарят на лечението в рамките на 10 седмици, е необходимо смяна на лечението. Дозировки от 50 до 150 mg дневно се прилагат еднократно, за предпочитане вечер. За дозировки над 150 mg се препоръчва разделен прием (2 - 3 пъти дневно).
 

Реклама