Foncitril 4 000 (Lafon)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания: -

-Цистинова уролитиаза.

-Бъбречна тубулна ацидоза.

Особености на приложение и дозировка:

-Поддържащо лечение: по 1 – 2 кесийки гранули дневно. И в двата случая е необходимо да се провежда от пациента редовен контрол на реакцията на урината, като се поддържа рН между 6,5 и 7,4 .

-Като допълващо лечение при остри инфекции на пикочните пътища се прилага по 2 кесийки гранули сутрин и вечер, разтворени в голяма чаша вода, в продължение на антибактериалното лечение с подходящи антибиотици. При торпидно протичащи инфекции са прилага в същата дозировка 2- 4 пъти седмично.

Странични ефекти:

Противопоказания:

Трябва да се прилага внимателно при болни с тежка артериална хипертония, напреднала ХБН, сърдечна недостатъчност.
препаратът се понася обикновено добре. Предвид високото съдържание на натрий - - в една кесийка гранули 200,28 mg, може да доведе особено при болни с ХБН до нарушения на електролитния баланс и до алкалоза.
- Начално активно лечение: по 1 кесийка гранули се разтваря в голяма чаша вода и се изпива на глътки след ядене, 3 – 4 пъти дневно.
Уратна диатеза, самостоятелно или съчетана с : хиперурикемия, хиперуратирия над 700 mg за 24 h (комбинирано с урикостатични и урикозурични средства), подагра, уратна уролитиаза.
Foncitril 4 000 е ефикасно и полезно алкализиращо урината средство, с което е възможно да се поддържа продължително време алкалната реакция на урината при уратна уролитиаза и цистинурия. Освен това препаратът може да се ползва като полезно помощно средство при провеждане на урикозурична терапия, тъй като киселата урина благоприятства изкристализирането на пикочната киселина. Препаратът е също така ефикасен за корекция на ацидозата при някои тубулопатии. Установен е също благоприятен ефект на цитратния йон за втечняване и евакуация на гнойни и възпалителни огнища в пикочните пътища.
Granul.sachet = Trimethylphloroglucinol 100 mg + Acidum citricum monohydratum 1,3 g + K citricum dihydratum 2,0 g + Na citricum monohydratum 2,0 g + Excipiens.
 

Реклама