Fortrans ( Beaufour - France )

Лекарствени форми: Sachet = Polyethylenglycol 4000 - 64,0 g + Natrii sulfas anhydricus - 5,7 g + Natrii hydrocarbonas - 1,68 g + Natrii chloridum - 1,46 g + Kalii chloridum 0,75 g.

Действие: Съдържанието на електролити след разтварянето на праха е такова, че не възниква размяна на електролити между кръвта и червата след приемането на препарата. Значителното количество на полиетиленгликол, който не се абсорбира и голямото количество течности, които се внасят с разтворения препарат, водят до развитие на диария и осигуряват пълното очистване на чревното съдържимо.

Показания: Прилага се за лаваж на червата и подготовка на болен за:

  • рентгенологични и ендоскопски изследвания;

  • оперативни интервенции на червата.

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти: Гадене и повръщане се наблюдават в началото на приемането на препарата. Може да има и усещане за подуване на корема.

Противопоказания: Дехидратация, тежка сърдечна недостатъчност, иелус или волвулус, в детска възраст.

Прахът от едно пликче се разтваря в 1 l вода и по лученият разтвор се изпива. За да се получи пълен лаваж на червата е необходимо да се изпие разтворът на праха от 3 - 4 пликчета (3 - 4 l ). При стари хора с увредено общо състояние приложението на препарата трябва да става под непосредствен лекарски контрол.
 

Реклама