Foscarnet (DCI)

Синоними: Foscavir (Astra).

Лекарствени форми:

Действие:

След венозно приложение действието му започва незабавно. С плазмените протеини се свързва в 14-17%. Времето му на полуживот е около 3h при болни с нормална бъбречна функция. При болни с ХБН времето на полуживот нараства, съответно на тежестта на ХБН, което налага прецизно уточняване на дозата и мониториране на креатиновия клирънс. Foscavir преминава в церебро-спиналната течност, в която концентрациите му са 35 – 103% в сравнение с плазмените. До 90% се екскретира непроменен с урината, чрез тубулна секреция и гломерулна филтрация. Преминава трансплацентрано и в майчиното мляко.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност, бъбречна недостатъчност, лактация.
Нефротоксични ефекти – в една или друга степенповечето от пациентите получават влошаване на бъбречната функция. Хематологични - супресия на костния мозък, анемия, електролитен и минерален дисбаланс. Гастро-интестинални прояви – гадене, повръщане, диария, коремни болки, мелена, панкреатит. Респираторни прояви – кашлица, диспнея, синуити, фарингити, пневмонити. Прояви от страна на ЦНС – главоболие, парестезин, тремор, атаксия.
Начално активно лечение се провежда с доза 60 mg/kg три пъти дневно в продължение на 2 – 3 зедмици. Поддържащо лечение се прилага с 90 – 120 mg/kg/24 h в един прием. Вливането продължава най-малко 1 - 2h в голяма периферна или централна вена. Когато се прилага с централен венозен катетър може да се приложи стандартния разтвор от 24 mg /ml, без да се разрежда. Ако се използва периферен катетър стандартният разтвор трябва да се разреди до 12 mg /ml с 5%декстроза, дестилирана вода или физиологичен разтвор. През катетъра не трябва да се прилагат други лекарства и разтвори (например 30% декстроза, разтвор на Рингер, TPN).
За лечение на цитомегален ретинит при пациенти със СПИН.
Foscarnet инхибира репликацията на всички херепетиформени вируси, на вируса на Epstein-Barr, цитомегалния вирус и Varicella-Zoster вируса. Той оказва своето действие чрез селективно потискане на специфичните вируси ДНК-полимерази и обратни транскриптази, коет оводи до нарушена синтеза на вирусните ДНК и РНК.
Fl.x 250 ml et x 500 ml (24 mg/ml)
 

Реклама