Fosfestrol-tetranatrium (DCI)

Синоними: Honvan (Asyra med), Cytonal (Germed), Stilphostrol (Miles Pharm), ST-52 (Sarget).

Лекарствени форми: Honvan – tabl. x 120 mg, amp. x 300 mg/5 ml; Cytonal – drag. x 100 mg, amp.x 250 mg/5 ml; Stilphostrol – tabl. x 50 mg, amp. x 250 mg/5 ml; ST-52 – tabl. x 100 mg, amp. x 250 mg/5 ml.

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка: Перорално в началото се прилага по 300 – 400 mg три пьти дневно, а след това се дава в поддьржаща доза от 100 – 200 mg един до три пьти дневно. Венозно пьрвите 5 – 10 дни се инжектира по 500 mg/24 h много бавно, а след това до 20-ия ден се прилага в доза 250 mg/24 h. Поддьржащата доза е по 250 mg/24 h 1 – 3 пьти седмично в продьлжение на няколко месеца. Максималната дневна доза не бива да надминава 1,0 g.

Странични ефекти:

Противопоказания:

Тежки чернодробни увреждания, хеморагична диатеза.
Гадене, сьрбеж, болки в половите органи и аналната област, които преминават след няколко минути от края на инжектирането. Пигментиране на ареолите, склонност кьм хеморагии.
Per os: 300 – 400 mg 3 пьти дневно. Parenteralis: 250 – 500 mg/24 h i.v.
Прилага се при рак на простатната жлеза.
В простатната жлеза се преврьща от ензима фосфатаза в диетилстибестрол, който има избирателно антинеопластично действие при рак на простатната жлеза и неговите метастази.
 

Реклама