Fosinopril (DCI)

Синоними: Monopril (Bristol-Myers Squibb).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към инхибитори на АСЕ, пациенти с прояви на ангионевротичен едем от други медикаменти, хипотензия, при пациенти с билатерална стеноза на бъбречните артерии или стеноза на бъбречна артерия на единствен бъбрек, след бъбречна трансплантация, тежки клапни стенози, бременност и лактация.
Гадене, повръщане, диария, стенокардна болка, ортостатична хипотензия, кашлица, диспнея, алергични кожни реакции, ангионевротичен едем, миалгия, артралгия.
При комбинирано приложение с литиеви препарати може да се развият симптоми на литиева интоксикация вследствие покачване на литиевата концентрация в кръвта. При едновременно приложение с калий задържащи диуретици може ад се развие хиперкалиемия.
Лечението започва с 10 mg дневна доза и в зависимост от терапевтичния отговор се адаптира индивидуално. Най-често поддържащото лечение е 20 – 40 mg дневно дадена еднократно или в два приема. Максималната дневна доза е 80 mg. При предшестваща диуретична терапия, лечението с фозиноприл трябва да започне след 2 – 3 дни от прекратяването на диуретика.
Прилага се за лечение на АХ като монотерапия или в комбинация с други антихипертензивни средства.
Фозиноприлът е дълго действуващ инхибитор на АСЕ. Приет перорално се резорбира бавно в 36% след еднократна доза. Наличието на храна в гастро-интестиналния тракт забавя, но не намалява степента на абсорбцията му. Метаболизира се в черния дроб до активен метаболит - фозиноприлат , който се свързва с плазмените протеини в 95%. Приет перорално, действието му започва след 1 h, максимална плазмена концентрация се достига към 3-ия час и има продължителност на действие 24 h. Има време на полуживот 12 h, което дава възможност дневната доза да се приема наведнъж сутрин. Излъчва се с урината и с фекалиите. Преминава през плацентата и в майчиното мляко.
Tabl.x 10 mg et x 20 mg.
 

Реклама