Foslymar (Rorer SA)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

  • Остеопороза – за продължително лечение, съчетано с интермитентно лечение с инхибитори на костната резорбция.

  • Хиперкалциурия, без хиперкалциемия, със или без пикочна литиаза.

  • Рахитизъм, дължащ се на фосфатен диабет или други тубулопатии без засягане на гломерулната филтрация.

  • Нормокалциемична конституционална тетания (спазмофилия, синдром на хипервентилация).

Особености на приложение и дозировка:

  • При остеопороза – 2-3 таблетки дневно.

  • При хиперкалциурия – до 3 таблетки дневно.

  • При хиперкалциемия – до 3 таблетки дневно, ако съществува едновременно намаление на фосфатите в серума и липсва намаление на гломерулната филтрация.

  • При фосфатен диабет – 2-3 таблетки дневно.

  • При спамофилия – 1 таблетка дневно.

  • При хипомагнезиемия – по 1 таблетка дневно.

Цялата дневна доза се разтваря в чаша вода и се приема по време на ядене или още по-добре в интервалите между храненето, ако се понася добре.

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Хипокалциемия, ХБН.
Понася се добре. Рядко се наблюдават гадене и повръщане, които преминават и не налагат прекъсване на лечението.
Едновременното му приложение с алуминиев хидроксид не се препоръчва, защото последният намалява абсорбцията му.
- При остеомалация – до 3 таблетки дневно.
- Остеомалация;
Комбиниран фосфорно магнезиев препарат, който съдържа 500mg елементарен фосфор и 49mg магнезии. Фосфорът е необходима съставка на костния матрикс и участва в минерализацията на костите. Той стимулира костното образуване по директен и индиректен начин. Позволява да се намали хиперкалциурията и възпрепятства развитието на ренална литиаза. Тъй като фосфорът увеличава ексрецията на магнезия, добавката на последния в препарата способства да се компенсира евентуалната им загуба. От друга страна, магнезият инхибирва изкристализирането на солите в урината. Двете съставки имат синергичен ефект.
Tabl. effervesc.=Glycini phosphas 2,1g + Magnesii phosphas 440 mg.
 

Реклама