Gadodiamidum

Синоними: Omniscan (Nycomed)

Лекарствени форми:

Действие:

Съдържа GdDTPA-BMA – 0,5mmol/ml активна субстанция, еквивалентна на 287mg йод. Бистър, безцветен, до бледо жълт йоден разтвор с pH 6,0-7,0.

Препаратът не преминава през интактната кръвно-мозъчна бариера. Прилагането му спомага за значително усилване на контраста в зоната на нарушение на кръвно-мозъчната бариера, причинено от патологичен процес. Бързо се разпределя в екстрацелуларната течност. Не се свързва с плазмените протеини. Плазменият му полуживот е около 70 минути. Не се метаболизира. Екскретира се чрез гломерулна филтрация. Около 85% от въведената доза се елиминира 4 часа след венозното му въвеждане.

Показания:

Странични ефекти:

Няма клиничен опит за приложение по време на бременност, поради което се препоръчва използването му в краен случай. При кърмачки се препоръчва прекъсване на кърменето 24 часа след инжектирането.

Не са известни лекарствени взаимодействия. Възможно е взаимодействие с някои лабораторни колорметрични тестове. Пречи на определянето на калции и желязо в серума. Препоръчва се използването на такива тестове да става 12-24 часа след приложението на гадодиамид. Не бива да се смесва директно с други препарати.

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Прилага се интравенозно в доза 0,1 mmol/kg, еквивалентно на 0,2 ml/kg. Необходимата доза се прилага самостоятелно. Канюлата за инжектиране може да бъде предварително промита с 0,9% разтвор на натриев хлорид. Магнитно – резонансното изследване започва веднага след инжектиране на контрастното вещество.Опитмалното визуализиране започва през първите минути и продължава до 45 минути.
Доказана свръхчувствителност към препарата и бъбречна недостатъчност (креатининов клиърънс под 30ml/min)..
Наблюдавани са бързопреходни и със слаба интензивност следните странични ефекти: усещане за общо неразположение, чувство за топлина или студ, болка на мястото на инжектирането. По – рядко се съобщава за замаяност, гадене, главоболие, променена сетивност за вкус и мирис. Описани са реакции на свръхчувствителност (уртикария и други алергични феномени). Анафилактичен шок е наблюдаван при инжектиране на сходни продукти. Необходима е готовност за овладяване на шока. При някои пациенти след изследване с гадодиамид се установява преходна промяна в стойностите на серумното желязо.
Прилага се като контрастно вещество за краниалното и спинално магнитно – резонансно изследване на главния и гръбначния мозък. Усилва контраста и улеснява визуализирането на абнормни структури или лезии в централната нервна система.
Гадодиамидът представлява нейонно парамагнитно контрастно вещество, което осигурява контрастното усилване на магнитно – резонансното изображение.
флакони.
 

Реклама