Gelatinol (Medexport)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на употреба и дозировка:

Съхранява се при температура 4 – 6 градуса, при която не коагулира. При наличие на утайка е негоден за употреба.

Интравенозно или интраартериално се прилага еднократно или многократно независимо от кръвната група на болния. Максимална дневна доза – 2000 ml.
Гломерулонефрити – остри и хронични.
Да не се смесва с кръв.
Протеинурия 1 – 2 дни след прилагането на препарата, която се държи на частичното му излъчване чрез бъбреците.
Плазмозаместител при шокови състояния от различен произход, за подготовка на болни за операция, за дезинтоксикация, при изкуствено кръвообращение.
Представлява 8 % колоидален разтвор на частично хидролизирана желатина в 0,9 % разтвор на NaCl с молекулна маса 20 000 +/- 5000. Съдържа редица аминокиселини – глицин, пролин, метионин, цистин и други. Няма антигенни и пирогенни свойства. Може да се прилага в комбинация с белтъчни хидролизати, глюкозни разтвори и витамини.
Банки по 450 ml.
 

Реклама