Gemeprost (DCI)

Синоними: Cervageme (Roger Bellon).

Лекарствени форми:

Действие:

След внасянето per vaginam на една овула Gemeprost от 1 mg нивото му в кръвта достига 6 mg/ml за 1h, остава в плато до 2h и след това бързо спада. Метаболизира се значително и бързо. Елиминира се предимно с урината.

Показания:

-През втория триместър на бременността се прилага за експулсиране на маточното съдържимо при спукване на мехура, при мъртъв плод, терапевтична интеррупция.

Особености на приложение и дозировка:

-За индикациите през втория триместър на бременността гемепростът се прилага в акушерската практика, като се поставя по една овула в задния вагинален сак на всеки 6h, но не повече от 5 овули. Ако в края на един период от 30 h след внасянето на първата овула не настъпят признаци за експулсиране на маточното съдържимо, се обсъжда друг метод за прекъсване на бременността.

Особености на употреба:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към простагландини, декомпенсирана СН, тежка АХ, ИБС, многораждали, placenta praevia, цикатрициална матка, многоплодна бременност.
Гадене, повръщане, диарии, топли вълни, тръпки, главоболие, вертигинозни прояви. Може да се наблюдават рядко кардио-васкуларни прояви – брадикардия, спадане на АН, ангинозни болки. Описани са няколко случая с хипертермия.
Гемепростът не бива да се прилага едновременно с окситоцин, който потенцира действието му, а също така и с НПВС, които могат да намалят ефективността на гемепроста.
Овулите се съхраняват при температура по-ниска от – 15 ˚С. Преди употреба те се държат както са опаковани няколко минути при стайна температура, за да се осигури размразяването им.
-За индикациите през първия триместър на бременността в гинекология и акушерството се прилага, като една овула се поставя в задния вагинален сак 3h преди интервенцията.Тъй като последствията, които геметростът можа да окаже върху развитието на плода не са известни, задължително трябва да се верифицира ефективното прекъсване на бременността, след като веднъж препарата е приложен!
-През първия триместър на бременността се прилага за подготовка на маточната шийка при ендоутеринни изследвания и нтервенции. Прилага се още за предоперативна подготовка на маточната шийка за прекъсване на бременността или при ретенция след интеррупция.
Gemeprost е синтетичен аналог на PgE1.Той има мощна утерокинетична активност, която е пролонгирана, с нарастваща интензивност и е толкова по-подчертана, колкото бременността е по-напреднала. Тази активност е селективна и обработваният ефект на гемепроста е независим от денолутеолитично действие. Приложен per vaginam при бременни, гемепростът води след 2 – 4 h до обширни маточни контракции. Когато се приложи през първия или втория триместър на бременността, той причинява дилактация и размекване на collum uteri. Контракциите на корпуса и дилатацията на шийката на матката по време на бременността са толкова по-изразени, колкото бременността е по-напреднала.
Ovula vaginalis
 

Реклама