Gemtuzumab Ozogamicin (DCI)

Синоними: Mylotarg (Wyeth-Ayerst)

Лекарствени форми: Fl. x 5mg.

Действие:

Показания

Особености на приложение и дозировка

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към някоя от съставките на препарата
Миелосупресия, анафилаксия, белодробен оток, обривим треска, хепатотоксичност, синдром на туморната лиза.
: Предварително пациентите се оводняват, дава им се алопуринол и левкоцитния брой се редуцира до под 30000/m l с хидроксиурея или с левкофереза. Прави се премедикация с Diphenhydramine 50 mg и Acetaminophen 650-1000 mg на всеки 6 часа ако е необходимо. Прилага се под формата на двучасова венозна инфузия в доза 9mg/m2. Лечебният курс е две дози през 14 дни. Не е необходимо да се изчаква пълно възстановяване на хематологичните показатели след първата доза. Лечението не се прилага при пациенти с бъбречна и чернодробна недостатъчност. Прилага се само затоплен до стайна температура, като предварително се разтваря с 5 ml стерилна вода и се доразтваря до работна концентрация от 1mg/ml. Готовият разтвор може да се съхрани в хладилник до 8 часа. Да не се прилага болус или бързо венозно.
: За лечение на остра миелоидна левкоза CD33 позитивна при болни над 60 години и при противопоказания за стандартна полихимиотерапия.
Представлява медикамент съставен от рекомбинантни хуманизирани IgG4-карра антитела конюгирани с антитуморния антибиотик Calicheamicin, получен посредством ферментация от бактерии Micromonospora echinospora ssp. calichensis. Изграден е от аминокиселинни вериги, които в 98,3% са човешки. Свързва се специфично с CD33 антигена експресиран върху човешки левкозни миелобласти и върху нормалните незрели клетки от миеломоноцитната линия. CD33 не се експресира от нормалните хемопоетични стволови клетки, както и от нехомопоетичните клетки. След свързването си с CD33 антигена, препарата се поглъща интерцелуларно и освобождава Calicheamicin в лизозомите на миелоидните клетки, който се свързва с ДНК, фрагментира и предизвиква клетъчна смърт. След началната венозна двучасова инфузияелиминационният полуживот на общия и неконюгирания Calicheamicin е съответно около 45 и 100 часа. При повторните инфузии, елиминационният полуживот се удължава съответно 60 и над 100 часа. Не се диализира.
 

Реклама