Glibenclamide ( DCI )

Синоними: Glibenclamid “Pharmachim” ( Sopharma ), Maninil ( Berlin-Chemie ), Gilemal ( Chinoin ), Betanese ( Cadila Labs. ), Euclamin ( Ciech Polfa ), Daonil( Aventis ), Euglucan 5 ( Pierre Fabre ), Euglucon ( Boehringer Mannheim ), Melix ( Lagap ), Glikoreduct ( Sanofi Winthrop ), Glibenclamid- Ratiopharm ( Ratiopharm ).

Лекарствени форми: Glibenclamid “Pharmachim” – tabl. x 5 mg; Maninil – tabl. x 1 mg, x 1,75 mg, x 3,5 mg et x 5 mg; Gilemal – tabl. x 5 mg; Betanese- tabl. x 5 mg; Euclamin – tabl. x 5 mg; Daonil - tabl. x 1,25 mg, x 2,5 mg et x 5 mg; Euglucon 5 – tabl. x 5 mg; Euglucon – tabl. x 3,5 mg et x 5 mg; Melix – tabl. x 5 mg; Glukoreduct – tabl. x 3,5 mg; Glibenclamid-Ratiopharm – tabl. x 1,75 mg et x 3,5 mg.

Действие: Глибенкламидът стимулира продукцията на ендогенен инсулин от все още запазените бета-клетки на лангерхансовите острови на панкреаса и отстранява действието на някои инхибиращи активността на ендогенния инсулин фактори ( антитела и други ). Понижава хипгликемията, намалява или отстранява глюкозорията. Глибенкламидът има мощен хипогликемичен ефект и ниска токсичност. Максимална серумна концентрация се достига 4 – 6 h след оралното му приемане.

Показания: За лечение на неинсулинозависим тип захарен диабет при болни над 35 години с еволюция на диабета не повече от 5 години, без наднормена телесна маса и без усложнения и съпътстващи заболявания. При болни с инсулинова резистентност, която не се влияе от бигванидови препарати. Относително показание са случаите, при които лечение с инсулин е невъзможно или е изоставено поради смутено зрение, тремор, напреднала възраст, въпреки че при тези случаи глибенкламидът не води до пълна компенсация.

Особености на приложение и дозировка: Началната дневна доза е обикновено 2,5 mg, приложен в 1 прием след закуска сутрин. След 3 – 5 дни се изследват кръвозахарните и уринозахарните профили и при добър ефект дозата се променя. При недостатъчен ефект дозата се увеличава постепенно с по 2,5 mg до постигане на компенсация. Максималната дневна доза е 15 mg – 2 таблетки от 5 mg сутрин и 1 таблетка от 5 mg вечер. Ако в продължение на 4 – 6 седмици и тя не дава добър ефект, може да се комбинира с бигванидов препарат. Поддържащата доза е обикновено 10 mg и се дава в един прием сутрин или 2 приема – сутрин и вечер по 5 mg.

Странични ефекти: Алергични кожни реакции, стомашно-чревни смущения, кардио-циркулаторна лабилност.

Противопоказания: Инсулинозависим тип захарен диабет, метаболитна ацидоза, напреднала ХБН, бременност. Предпазливост се налага при приложението му на болни с увредени кръвоносни съдове.

 

Реклама