Glimepiride ( DCI )

Синоними: Amaryl ( Aventis ).

Лекарствени форми: Tabl. x 1 mg, x 2 mg et x 3 mg.

Действие: Glimepiride е първият представител от трета генерация сулфанилурейни препарати. Той се отличава с много добра поносимост и рискът от хипогликемии е сравнително ограничен, тъй като при лечение с него секрецията на инсулин съответства на физическата активност на пациента и намалява при усилие, т.е. под неговото въздействие регулацията на гликемията наподобява физиологичната. В сравнение с глибенкламида не се наблюдават пикове в инсулиносекрецията и при сравнително ниски инсулинови нива кръвната захар се снижава ефективно.

Amaryl има комплексно действие и , освен инсулиновата секреция, подобрява периферната чувствителност към инсулина, потиска глюконеогенезата и предпазва бета-клетките от загуба на чувствителност и преждевременно изчерпване. Тези качества на амарила позволяват ранното му включване в терапията на диабета от ІІ тип.

Показания: Неинсулинозависим или тип ІІ диабет в случаите, при които нивата на кръвната захар не е възможно да бъдат адекватно контролирани само чрез диета, подходящ двигателен режим и редукция на телесната маса.

Особености на приложение и дозировка: Дозировката на глимепирида трябва да бъде най-ниската, достатъчна за постигане но желания метаболитен контрол. Първоначалната и поддържащата доза се определя въз основа на резултатите от редовния контрол на нивата на глюкозата в кръвта и урината. Обичайната начална доза на амарила е 1 mg, приета един път дневно, обикновено сутрин непосредствено преди закуска. При необходимост дневната доза може да се увеличи, като това става постепенно през интервал от една или две седмици под контрол на кръвната захар. Обичайните дози при пациенти с добре компенсиран диабет варират между 1 и 4 mg дневно. Само при малък брой болни се налага дневна доза над 6 mg. Тъй като подобрението в компенсацията на диабета е свързано с повишена чувствителност към инсулина, възможно е в хода на лечението да се намали нуждата от глимепирид, което налага редукция на дозировката му.

Взаимодействие с други лекарства: Хипогликемичният ефект на глимепирида може да се потенцира при едновременно приложение със следните медикаменти: АСЕ-инхибитори, анаболни препарати, мъжки полови хормони, хлорамфеникол, кумаринови препарати, циклофосфамид, ифосфамид, дизопирамид, фибрати, флуокситин, МАО-инхибитори, миконазол, салицилати, сулфонамиди, тетрациклини. Хипогликемичният му ефект отслабва при комбинирано приложение с барбитурати, кортикостероиди, диазоксид, диуретици, адреналин, глюкагон, фенитоин, рифампицин, тиреоидни хормони.

Странични ефекти: Гадене, повръщане, болки в корема, диарии; хипогликемични реакции- сравнително рядко; много рядко повишаване активността на чернодробните ензими, развитие на холостатичен иктер; рядко се наблюдават алергични реакции.

Противопоказания: Инсулинозависим диабет, кетоацидоза, свръхчувствителност към сулфанилурейни препарати, тежки чернодробни заболявания, напреднала ХБН, по време на бременност и лактация.

 

Реклама