Glipizide ( DCI )

Синоними: Minidiab ( Farmitalia C. Erba ), Glibenese ( Pfizer ), Glibenese ( Mack ), Glucotrol ( Roerig – USA ), Minidiab ( Leciva ).

Лекарствени форми: Tabl. x 5 mg et x 10 mg.

Действие: Глипизидът е сулфанилуреен препарат от втора генерация, който се характеризира с метаболитно и съдово действие.

1.Метаболитното му действие се изразява в стимулиране секрецията на ендогенния инсулин и в засилване действието на инсулина особено в случаите на резистенност към инсулина. Неговият стимулиращ инсулиновата секреция ефект е бързонастъпващ и сравнително краткотраен, което позволява да се избегнат интерпрандиалните и нощните хипергликемии. Глипизидът повишава чувствителността на инсулинозависимите клетки към инсулина, което се обяснява с увеличаване броя на инсулиновите рецептори и пострецепторен ефект. Той подобрява също утилизацията на глюкозата и намалява резистентността към инсулина, която е честа при болните от НИЗЗД.

2.Глипизидът има и изразен съдов ефект. Той действа върху атерогенните рискови фактори, като намалява серумната концентрация на триглицеридите и общия холестерол, на липопротеините с ниска и много ниска плътност, а повишава нивото на HDL холестерола. Освен това намалява повишената при диабет адхезия и агрегация на тромбоцитите и повишава фибринолитичната активност. При продължително лечение с него анатомичните признаци на микроангиопатията се редуцират.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Ювенилен диабет, състояния на кетоацидоза, прекома или кома, тежка ХБН, тежка чернодробна недостатъчност, алергия към сулфонамиди.
Гадене, тежест в корема, главоболие, кожни алергични реакции, хипогликемични реакции, рядко холестатичен иктер, много рядко потискане на хемопоезата с левкоцитопения, тромбоцитопения.
Да не се прилага едновременно с таблетки миконазол ( дактарин ), с антибактериални сулфонамиди, нестероидни противовъзпалителни средства, хлорамфеникол, бета-блокери, АСЕ инхибитори, МАО инхибитори, пробенецид и клофибрат поради риск от тежки хипоглекимии.
Дозировката се адаптира при всеки пациент индивидуално. При новооткрити болни лечението се започва обикновено с половин таблетка ( 2,5 mg) 2 пъти дневно, в началото на двете основни хранения. При леки форми и при възрастни пациенти лечението се започва с половин таблетка дневно. Дневната доза при нужда може да се увеличава през интервал от 3 дни с по половин таблетка 3 – 4 таблетки дневно.
Прилага се за лечение на НИЗЗД у възрастни пациенти, без затлъстяване или с умерено изразена наднормена телесна маса, в случаите, когато приложеният диетичен режим не е достатъчен за нормализиране на кръвозахарния профил.
 

Реклама