Glutarsin (Berlin-Chemie)

Лекарствени форми: Fl. x 500 ml.

Състав: В 1000 ml от разтвора се съдържат: L-arginin-L-glutamat 50,0 g + sorbitol 50,0 g; K+ 10 mmol, Na+ 140 mmol, Cl- 150 mmol.

Действие: Аргининът участва в метаболизма на уреята. Повишеното му съдържание в кръвта предотвратява натрупването на амоняка в периферния кръвоток. Глутаматът свързва амоняка, образуван в мускулите и кръвта, и го транспортира в черния дроб. Необходимата за тези процеси енергия се образува при превръщането на сорбитола във фруктоза.

Показания: Прилага се при шокови състояния, обусловени от нарушение в централните и периферните регулаторни механизми на кръвообращението и при хипоксемични увреждания на черния дроб – тежки чернодробни заболявания с хепатаргия и чернодробна кома, тежки отравяния с тетрахлорметран, дихлоретан и хлороформ, интоксикации с инсектициди, при портокавални анастомози, за предотвратяване на енцефалопатия и други.

Обичайна дозировка: Внася се във венозна капкова перфузия със скорост 40 – 60 gtt/min по 500 ml 2 - 3 пъти дневно.

 

Реклама