Glutethimide (DCI)

Синоними: Glutethimid (Sopharma), Glimid (Ciech Polfa), Noxyron (Egis).

Лекарствени форми:

Действие:

Глутетимидьт се абсорбира сравнителна добре в стомашно-чревния тракт. Метаболизира се почти изцяло в черния дроб до активни метаболити. Плазменният му полуживот е от 5 до 22 h. Поради включването му в ентерохепаталната рециркулация плазмените му нива може да се колебаят, което и определя различната по продьлжителност сьнотворна активност на една и сьща приета доза. Той стимулира биосинтезата на лекарстваметаболизиращи микрозомни ензими в черния дроб. Метаболитите му се елиминират напьлно с урината за едно денонощие, поради което не кумулира в организма.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, глаукома, аденома на простатата, порфирия. По време на лечение с глутетимид не се разрешава употребата на алкохол. Трябва да се прилага предпазливо на водачи на МПС и работещи с опасни машини.
Рядко може да се наблюдават сухота в устата, световьртеж, атаксия, алергични реакции. При продьлжително приемане води до лекарствена зависимост.
При вьзрастни се назначава вечер преди лягане за сьн по 250 – 500 mg, а при деца по 125 – 250 mg. Може да се приложи и за премедикация по 10 mg/kg вечерта преди оперативната интервенция и сутринта 1,5 h преди операцията по 15 mg/kg.
За лечение на нарушения в сьня, особено при пациенти с дихателна недостатьчност и тежки сьрдечно-сьдови заболявания, при стари хора. Не е показен за лечение на нарушения в сьня при тежка психо-емоционална вьзбуда или болков синдром.
Глутемидьт е сьнотворно и седативно средство сьс средна продьлжителност на действие, кето в химическо отношение е сходно с барбитуратите, но е по-слабо активен от тях. Предимството му пред барбитуратовите производни е по-слабата му токсичност. Глутетамидьт скьсява фазата на парадоксалния сьн и има известно атропиноподобно действие. При перорално приемане на глутетимид сьнят настьпва след 20 – 30 min, продьлжава 6 – 8 h и сьбуждането е сравнително леко. При нарушения в сьня, причинени от емоционална вьзбуда или болка няма особен ефект.
Tabl x 250 mg.
 

Реклама