Gravindex

Синоними: Gravindex

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

    1. От подлежащата на тестиране пациентка се взема урината за изследване, която заедно с реактивите се темперира до стайна температура.

    2. Върху предметното стъкло се капва 1 капка гравинекс анти серум.

    3. Към него се добавя една капка урина и те се разбъркват със стъклена пръчица, като в продължение на 30 секунди предметното стъкло се разклаща.

    4. Към тях се прибавят 2 капки гравинекс-антиген, като смета отново се разбърква и се разстила на повърхност 2 кв.см. Предметното стъкло леко се наклонява в двете му противополжни посоки.

    5. След 2 минути се отчита резултатът. Резултатът е отрицателен, когато в рамките на 2 минути е настъпила аглутинация, а е положителна (жената е бременна), когато не е настъпила аглутинация.

Предметните стъкла трябва да се измиват само с вода, защото измиващите препарати могат да дадат лъжлива положителна реакция.

Тестът е с продължителност 3 минути и е в следната последователност:
Имунологичен тест за установяване на бременност, чрез който се доказва присъствието на човешки хорион гонадотропин (HCG) в урината. При отрицателна проба преди 41-ия ден от последната менструация, тестът трябва да се повтори след изтичането на този срок.
Една опаковка гравиндекс за 20 теста съдържа: 1mg Anti-human-Chorion-Gonadotropin-Serum, 2ml Gravindex Antigen. Представлява водна суспензия на напоени с HCG латексови частици и 2 черни предметни стъкла.
тест.

 

Реклама