Guanabenz acetate (DCI)

Синоними: Wytensin (Wyeth-Ayerst).

Лекарствени форми: Tabl. x 4 mg et x 8 mg.

Действие: Гуанабенз е аминогванетидинов дериват, чието антихипертензивно действие е обусловено от стимулиране на централните алфа-адренергични рецептори, в резултат на което намалява потокът на симпатиковите импулси от мозъка и булбарните центрове към периферната съдова система. Понижава се периферното съдово съпротивление. Сърдечният дебит и периодът на изтласкване на лявата камера не се променят по време на дълготрайна терапия с витензин. Плазмената ренинова активност намалява. Приблизително 75 % от орално внесената доза се абсорбира. Началото на действие е на 45 – 60-та минута, достига пикова концентрация между 2 – 5-ия час и има продължителност на действие 6 – 12h.

Показания: За лечение на първична и вторична хипертензия.

Обичайна дозировка: 2 х 4 – 8 mg/24 h.

Особености на приложение и дозировка: Лечението се започва с 4 mg два пъти дневно. В зависимост от ефекта може да се увеличава с по 4 – 8 mg дневно през 1 или 2 седмици. Максимална доза – 32 mg два пъти дневно. Подходяща е комбинацията на витензин с тиазиден диуретик. Да не се спира внезапно – rebound феномен. Не се прилага при деца под 12 години.

Взаимодействие с други лекарства: Да не се комбинира с активни централни депресанти, като фенотиазинови препарати, барбитурати и бензодиазепини, защото се усилва значително седативния им ефект!

Странични ефекти: Сухота в устата, сънливост, унесеност, виене, слабост, забавяне на реакциите – да се предупреждават пациентите с професии, изискващи бързи психични и физически реакции – оператори на опасни машини, водачи на МПС.

Противопоказания: Свръхчувствителност към препарата. Да не се предписва предпазливо при пациенти с ИБС, пресен миокарден инфаркт, мозъчно-съдова болест, напреднала чернодробна недостатъчност и терминална ХБН.

 

Реклама