Haemocoagulase (DCI)

Синоними: Reptilase (Pharmachim), Reptilase (AJC Pharma), Reptilase (Abbott).

Лекарствени форми: Amp. x 1 ml = 1 U Klobusitzky (0,3 U NIH).

Действие: Всяка ампула съдържа по 1 ml разтвор на хемокоагулаза, ензим с прокоагулантна активност, получен от отровата на змиите Bothrops jararaca и Bothrops atrox. Биологичната активност на 1 ампула се равнява на 1 U Klobusitzky (количествата ензим, което съсирва in vitro 5 ml прясна декалицинирана конска кръв за 10 min при 22 0С) или на 0,3 U NIH (единица дефинирана от Nasional Institute of Healt, определяща тромбиномиметичния ефект). Рептилазата е съставена от 2 фракции:

  • тромбопластична фракция, която в присъствието на факторите V, X и тромбоцитния фактор 3 трансформира протромбина в тромбин;

  • тромбиномиметична фракция (batroxobine), която освобождава от фибриногена фибринопептид А. За разлика от тромбина, който се отделя от фибриногена, фибринопептид А и В, рептилазата не се инхибира от антитромбин ІІІ, нито от хепарина.

Рептилазата намалява пропускливостта на кръвоносните съдове, ограничава склонността към кървене, намалява с около 65 % времето на съсирване и с около 80 % времето на кървене от изходната стойност. Не създава опасност от възникване на съдови тромбози и не повишава серумните нива на протромбина. Действието на препарата се проявява на мястото на кървене.

Показания: - Профилактично – при операции, при които се очаква големи кръвотечения, например на стомашно-чревния тракт, на пикочния мехур, бъбречното легенче, простатектомия и при операции на гръдния кош.

  • Лечебно – кръвоизливи от белите дробове, храносмилателната, отделителната и нервната системи. Тежки паренхиматозни и капилярни кръвотечения, смущения в кръвосъсирването, при очни и стоматологични операции.

  • Профилактично е лечебно – при лапаротомия, пластики, тонзилектомия, кюртаж, начален аборт.

Особености на приложение и дозировка

Особености на употреба

Странични ефекти

: Алергични реакции.
: За ускоряване и удължаване на ефекта се използва комбиниран метод – 1 ампула подкожно с едновременно или след час прилагане на 1 ампула венозно.
: За възрастни – 1 – 2 до 3 ампули дневно 3 дни поред венозно, мускулно, подкожно или локално. При венозно приложение началото на действие е след 5 min и продължава до 24-ия час. При подкожно приложение началото на действието е след 15 min, максимум след 45 min и се изчерпва след 60-ия час. При деца се прилага по 0,3 – 0,5 ml дневно.
 

Реклама