Haes-Steril

Действие:

Препаратът се разгражда постепенно от серумната амилаза. Елиминира се предимно през бъбреците. За 24 h се излъчва около 47 % от приложената доза.

Хидроксиетилскорбялата (HES) се произвежда от амилопектин и се характеризира с молекулна маса около 200 000 и коефициент на заместване 0,5. Поради близката структура на HES с гликогена разтворът се понася много добре и съществува малък риск от развитие на реакции на свръхчувствителност.

Препаратът представлява колоидален обемен плазмозаместител. Увеличава плазмения обем и подобрява хемодинамиката, транспорта на кислород и органните функции на пациенти с хиповолемия и шок. В резултат на увеличаването на плазмения обем се постига подобряване на циркулацията и микроциркулацията за около 4 h . По отношение на колоидните си свойства разтворът е сравним с 6 % разтвор на декстран 40.

Показания

Странични ефекти

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка:

Максималната скорост на инфузията зависи от състоянието на кръвообращението. При хеморагичен шок се препоръчва скорост до 20 ml разтвор kg/h или 1500 ml/75 kg/h; при септичен шок и при шок от изгаряне се препоръчва по-ниска скорост на въвеждане; при деца под 10 год. - 15 ml разтвор/kg/h.

Прилага се под формата на интравенозна инфузия. Първите 10-20 ml от разтвора трябва да се вливат бавно, при непрекъснато наблюдение на пациента. За профилактика и лечение на хиповолемия и хиповолемичен шок се препоръчва дневна доза 1500ml/75 kg т.м., като обикновено се въвеждат 500-1000 ml дневно. За терапевтична хемодилуция се препоръчва дневна доза 2 пъти по 500 ml. При обемнозаместителна терапия се препоръчва по 500 ml дневно в продължение на 7-10 дни.
: Свръхчувствителност към скорбяла, дефицит на фибриноген, олигурия и анурия, бременност. С особено внимание трябва да се прилага при болни с нарушения в кръвосъсирването, сърдечна недостатъчност, белодробен оток, бъбречна недостатъчност и хронични чернодробни увреждания.
: Гадене, повръщане, тахикардия, артериална хипотония, реакции на свръхчувствителност (бронхоспазъм, анафилактичен шок), удължаване на времето на кръвосъсирване.
: За профилактика и лечение на хиповолемия и хеморагичен шок; травматичен и септичен шок; при необходимост от терапевтична хемодилуция.
В 1000ml разтвор се съдържа 60g поли-(2-хидроксиетил) скорбяла и 9 g натриев хлорид.
 

Реклама