Halofantrine (DCI)

Синоними:

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност. По време на кърмаческия период, тъй като преминава в майчиното мляко и причинява забавяне на растежа на детето. 
Гадене, епигастрални болки, диария, зачервяване на кожата и пруритус се наблюдават рядко. Съобщени са и отделни случаи на повишаване на трансаминазната активност. Ембриотоксично действие с намаляване теглото на плода.
Не е установено потенциране на страничните ефекти на другите противомаларични средства – хинин, хлороквин и пириметамин, при комбинирано приложение с алофантрин.
На възрастни и деца с тегло над 40 kg се прилага по 2 таблетки от 250 mg три пъти през интервал от 6 h. На деца с тегло 10 – 12 kg се дава по 1 дозировъчна лъжичка от суспенсията, от 13 до 15 kg – по 1 и половина лъжички, от 16 до 22 kg – по 2 лъжички, от 23 до 31 kg – по 2 и половина лъжички и от 32 до 40 kg – по 3 дозировъчни лъжички 3 пъти през 6 h. На пациенти, при които не е провеждано преди това противомаларично лечение, се препоръчва да се повтори лечението в същата доза след една седмица. Не се препоръчва използването на алофантрина за провеждане на противомаларична профилактика!
Прилага се за лечение на маларичните пристъпи, причинени от Plasmodium falciparum, в зоните на хлорокинова резистентност.
Алофантринът е синтетично антималарично средство – фенантрен-метанолов дериват с изразено шизонтоцидно действие. Той действа на еритроцитните форми на всички маларийни плазмодии, но по-специално на резистентните форми на Plasmodium falciparum. Той няма ефект върху спорозоитите, тъканните форми или върху развитието на гаметоцитите. Приет орално, се абсорбира много бавно – в продължение на много часове. Максималната кръвна концентрация достига за 3 до 6 h. Плазменият му полуживот е 24 – 48 h. Излъчва се главно с фекалиите.
Tabl. x 250 mg; Susp. 2 % fl. x 600 mg/30 ml (100 mg/5 ml).
Halfan (Smith Kline & French).
 

Реклама