Heparin Calcium ( DCI )

Синоними: heparin calcique Leo (Leo), Heparin calcique Panpharma (Panpharma), Heparin Calcium (Ratiopharm), Heparin Calcium (Medac), Calciparine sous cutanee (Choay), Heparine calcique Fournier (Pharmuka), Calcium-Heparin Nattermann ( Nattermann ), Calceparine ( Sanofi ).

Лекарствени форми: Amp. x 5000 UI/ 0,2 ml, x 7500 UI/ 0,3 ml, x 12 500 UI/ 0,5 ml, x 20 000 UI/ 0,8 ml et x 25 000 UI/ 1 ml.

Действие: Инжектиран подкожно, концентрираният разтвор на калциевият хепаринат дифузира бавно в кръвния ток. След постъпването му в циркулацията една част от него се неутрализира от тромбоцитния фактор 4 и от фибриногена и се излъчва от бъбреците. Останалата част се разрежда в кръвта и се асоциира с кофактора на хепарина – АТ ІІІ. Комплексът хепарин-АТ ІІІ проявява своята антикоагулантна активност непосредсвено, като инхибира тромбина, факторите – ІХ, Х, ХІ и ХІІ. Начинът на действие на ниските дози хепарин се обяснява главно с инхибиращия му ефект на ниво фактор Х-а. Подкожният начин на инжектиране осигурява бавна дифузия на хепарина, изразяваща се в кинетичен профил на стабилна и пролонгирана антикоагулантна активност. Продължителността му на действие е от 8 – 14 h. Хепаринът има също и противовъзпалително действие, като потиска активността на хиалуронидазата, и антилипемично действие.

Показания: За профилактика и лечение на тромбоемболична болест, белодробна емболия, остра венозна или артериална непроходимост, синдром на ДВС, съдови и сърдечни операции, при хемодиализни процедури, хемсорбция, екстракорпорално кръвообращение и други.

Особености на приложение и дозировка: Дозировката е индивидуална и се провежда под контрол на времето на съсирване, протромбиновото време и парциалното тромбопластиново време. Първия ден се прави пробна инжекция с 0,1 ml = 2500 UI калциев хепаринат на 10 kg телесна маса подкожно. След 5 – 7 h се проследяват коагулационните параметри и 12 h след първата инжекция се прави втора, като дозите се уточняват в зависимост от резултатите. През следващите дни се инжектира на всеки 12 h доза, адаптирана спрямо коагулационните параметри. Продължителността на лечението е различна и се определя от клиничното състояние на пациента.

Особености на упатреба: Инжектира се подкожно, като се прави кожна гънка между палеца и показалеца в умбиликалната област. Иглата се насочва перпендикулярно, а не тангенциално и кожната гънка се поддържа през време на цялото инжектиране, за да сме сигурни, че иглата няма да попадне мускулно.

Взаимодействие с други лекарства: Същите както при натриевата сол на хепарина.

Странични ефекти: Хеморагични прояви, тежки тромбоцитопении – много рядко, при неспазване техниката на инжектиране може да се появят хематоми на мястото на апликацията, остеопороза – много рядко при продължително лечение, алопеция и приапизъм – изключително рядко.

Противопоказания: Хеморагични диатези, тромбоцитопения, подостър бактериален ендокардит с изключение на случаите с клапни протези, мозъчен кръвоизлив, алергия към хепарина.

 

Реклама