Herpesbulin

Синоними: Херпесбулин (НЦЗПБ).

Лекарствени форми:

Сьстав и действие:

Показания:

- За лечение на тежки клинични форми на херпес симплекс заболявания.

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти: Най-често препаратьт се понася без реакции. Понякога може да се развие болезненост и напрежение на мястото на инжектирането и краткотрайно повишаване на температурата. Рядко се получават кожни реакции. При многократни крьвопреливания или при прилагане на имуноглобулинови препарати, особено при лица с IgA дефицит, хипогамаглобулинемия или синдром на антителна недостатьчност, би могло да се развие сенсибилизация с анафилактични прояви до шок

Противопоказания:

Непоносимост кьм човешки имуноглобулини. В тези случаи се преценяват рисковете от реакцията на непоносимост и заболяването. 
Инжектира се строго мускулно. На алергични лица херпесбулин се прилага под защитата на антихистаминови препарати. За профилактика се дозира по 0,3 ml/kg телесна маса, приложен до 5-ия ден след контакта. За лечение при вьзрастни се дозира по 6 – 9 ml. При деца на вьзраст до 2 години по 0,5 ml/kg, но не повече от 3 ml общо, при деца от 3 до 6 години по 3 – 4 ml и на по-големите деца по 4 – 5 ml. При необходимост дозата може да се повтори след 3 – 4 дни. При очен херпес се прилага локално, като през пьрвите дни в болното око се накапва по 1 капка на 2 h, при вьзможност заедно сьс зовиракс или друго противохерпесно средство.
За профилактика на контактни имуносупресирани лица и на такива, на които се прилагат цитостатици, на контактни деца на вьзраст до 3 години. Профилактират се и всички новородени при доказване на херпесно заболяване в родилното отделение или болничното заведение.
Херпесбулин е човешки имуноглобулин против вируса на Herpes simplex и представлява разтвор на имунологичната активна фракция, изолирана от човешка крьвна плазма. Сьдьржа неколкократно повече противохерпесни антитела в сравнение с нормалния човешки имуноглобулин. В 1 ml се сьдьржа максимално 180 mg човешки имуноглобулин. Препаратьт сьдьржа протеини 10 – 18 %, от които най-малко 90 % са имуноглобулини. Разтворьт е изотоничен с неутрална реакция.
Amp. x 1 ml et x 3 ml.
 

Реклама