Hexobarbital (DCI)

Синоними: Evipan Natrium (Bayer), Hexobarbital Natrium (Germed).

Лекарствени форми: Evipan Natrium – amp. (сухи) x 500 mg et x 1,0 g; Hexobarbital Natrium – amp. (сухи) x 1,0 g.

Действие: Хексобарбиталът е барбитурово производно с краткотрайна продължителност на действие. Наркозата предизвикана от него настъпва бързо- 1- 2 min след венозно инжектиране и трае около 20 – 30 min. При събуждането от хексобарбиталовата наркоза у някои болни се наблюдава възбуждане, изразяващо се в двигателни прояви. След излизане от наркозата болният изпада в продължителен сън, който продължава няколко часа - 4 - 7 h.

Показания

Странични ефекти

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

: Прилага се венозно. Разтворите се приготвят непосредствено преди употреба с двойнодестилирана стерилна вода, физиологичен разтвор или 5 % разтвор на глюкоза в концентрация от 2 до 10 %. За въвеждане в наркоза обикновено се използва 2,5 % разтвор, като се инжектират 4 – 6 ml от разтвора за 10 – 15s, след това се изчаква в продължение на 30 – 40s и бавно се вкарва останалия разтвор. Токсичността на хексобарбитала зависи не само от дозата, но главно от концентрацията на разтвора и скоростта на вливането му. Това налага да се инжектира много бавно – по 1 ml/min, особено 5 – 10 % разтвори. За предизвикване на наркоза у възрастни обикновено се инжектират 3 – 5 ml от 10 % разтвор на хексобарбитал. При състояния на психомоторна възбуда и гърчове се прилага мускулно по 2 – 5 до 10 ml от 10 % разтвор.
: Тежки чернодробни и бъбречни заболявания, диабет, септични състояния, колапс, сърдечна недостатъчност, кахексия, операции по повод на илеус.
: При предозиране има риск от потискане на дихателния и вазомоторния център със спиране на дишането и спадане на артериалното налягане. В този случай се преминава незабавно към изкуствено дишане, кислородотерапия, инжектиране на бемегрид.
: Използва се сравнително рядко за предизвикване на краткотрайна наркоза, за въвеждане в наркоза и за отстраняване на състояния на психическа и двигателна възбуда.
 

Реклама