Histaglobine (Promedica - France)

Лекарсвени форми:

Действие: Хистаглобинът представлява комбиниран препарат, който съдържа лиофилизат от човешки гама-глобулин от плацентарен произход и хистаминов дихидрохлорид, за парентерално приложение. Имуноглобулините, влизащи в състава на препарата, са фракционирани с алкохол по метода на Cohn, който позволява да се инактивира вирусът на СПИН (HIV). Прилаган като базисно средство за лечение на алергичния терен, той позволява на алергичния индивид да придобие с помощта на хистамина протективна мощ (хистаминопексична способност), от която е лишен. След проведено лечение с него намалява нивото на сенсибилизиращите антитела и се редуцира имунологичната хистаминолиберация (пасивна кожна анафилаксия).

Показания: Прилага се за лечение на всички алергични състояния, каквито и да са отключващата причина и типът на техните прояви:

  • респираторни: астма, спазмодична кашлица, сенна хрема, апериодичен вазимоторен ринит;

  • кожни: уртикария, едем на Квинке, пруритус;

  • храносмилателни и алиментарни;

  • нервни: мигрена, главоболие;

  • пременструален синдром;

  • очни.

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Астматичен статус.
Рядко може да се изострят клиничните прояви на заболяването, което е транзиторно и не налага прекъсване на лечението.
Провежда се курс от 3 инжекции по 2 ml подкожно или мускулно през 4 - 7 дни. При кърмачетата и деца се прави курс от три подкожни или мускулни инжекции от които първата от 1 ml през 7 дни. След интервал от 1 месец се провежда нова серия от 3 инжекци, а през следващите 3 месеца се прави по 1 инжекция месечно. За консолидиране на получения резултат инжекциите могат да продължат и след това. При хронични бронхити и рецидивиращи ринофарингити с алергичен произход курсът на лечение се провежда в началото на есента и след това всеки месец през зимата се прави по 1 инжекция от 2 ml. Ако има наслоен бактериално възпалителен процес, предварително се провежда антибактериално лечение.
Fl. lyophilisat = Gamma globolinumhumanum 12 mg + Histaminum dihydtochloricum 0, 15m g + amp. x 2 ml aqua destillata.
 

Реклама