Human albumin 4 % et 20 %

Синоними: Albumin (НЦЗПБ), Albumin (НЦХК), Albimine Humaine (Bio-Transfusion – France), Albuman Berna (SB, Berne), Human Albumin 20 % (Immuno), Human Albumin (Behringwerke), Albumin “SRK” 20 %.

Лекарствени форми: Albumin (НЦЗПБ, НЦХК) – amp. 5 % x 10 ml, amp. 20 % x 10 ml, fl. 5 % x 100 ml, fl. 10 % x 100 ml, fl. 20 % x 50 ml et x 100 ml; Albumine Humaine (Bio-Transfusion) – fl. 4 % x 100 ml, x 200 ml, x 250 ml, x 500 ml et x 1000 ml, fl. 20 % x 10 ml, x 20 ml, x 50 ml et x 100 ml; Albuman Berna – fl. 20 % x 50 ml et x 100 ml; Human Albumin 20 % (Immuno) – fl. 20 % x 50 ml et x 100 ml; Human Albumin (Behringwerke) – amp. x 50 ml, fl. x 250 ml; Albumin “SRK” 20 % - fl. x 20 ml et x 100 ml.

Действие:

Показания:

- При остри състояния на хипопротеинемия, по-специално хипоалбуминемия или т.нар. онкотичен дефицит: пред- и следоперативна хипопротеинемия, особено при коремни операции, ARDS синдром при тежки травми, шокови състояния, тежки инфекции, остра чернодробна недостатъчност, остро настъпил нефрозен синдром.

- Състояния на хронична хипоалбуминемия: дефекти в синтезата, загуба на протеини с урината или чрез храносмилателния тракт.

Странични ефекти:

Особености на приложение и дозировка:

Дозата се определя чрез следната формула – доза за инжектиране = ( нивото на албумина, което трябва да се достига в g/l – реалното ниво на плазмения албумин в g/l ) x 0,08 x телесна маса в kg.

Дозировката се адаптира в зависимост от хемодинамичните показатели. Общата доза не трябва да надминава 2,0 g/kg.

Разтворът за употреба трябва да бъде бистър, с бледожълт до светлозелен цвят. Инжектира се с помощта на шприца, снабдена с филтър. Не се препоръчва смесването му с други продукти.

Разтворите се внасят в бавна венозна инфузия със скорост не по-голяма от 1 – 2 ml/min, като преди инфузията разтворът се довежда до стайна температура. При остра хиповолемия от 4 %-ия разтвор се внасят 1 – 3 l и повече, а от 20 %-ия разтвор 200 – 600 ml. При изгаряния се вливат по 100 – 250 ml от 20 %-ия разтвор на 10 % изгорена повърхност. При хемоконцентрация се вливат 500 – 2000 ml от 4 %-ия разтвор. При онкотичен дефицит се внасят по 200 – 500 ml/24 h от 20 %-ия разтвор, като дозата варира в зависимост от нивото на плазмения албумин и еволюцията на отоците.
В редки случаи са описани транзиторни фебрилно-трескави реакции.
- Прилага се при остри състояния на плазмена или глобална хиповолемия: шокови състояния от различен произход, тежки хеморагии, обширни изгаряния, размачкване на мускулна тъкан със синдром на Bywaters, състояние на дехидратация, остър панкреатит, перитонит или медиастинит.
Представлява разтвор на човешки плазмен албумин в концентрация 4 или 20 % за венозна инфузия, който е стабилизиран с натриев каприлат. Разтворът от 4 % има следния електролитен състав: Na+ - 142 – 158 mmol/l, K+ - до 2 mmol/l, Cl- - 133 – 147 mmol/l, а разтворът от 20 % - Na+ - 85 – 160 mmol/l, K+ - до 10 mmol/l. Албуминът е получен чрез фракциониране на плазмата с етанол. Вирусната инактивация, главно за хепатит В и HIV, е осъществен чрез пастьоризация. Албуминът от 4 %-ия разтвор има онкотична способност, равна на същия обем плазма, а 20 %-ия – пет пъти по-голяма от тази на същия обем плазма. И двата препарата позволяват бълзо и лесно възстановяване на плазмената маса – 1,0 g албумин повишава обема на циркулиращата плазма с 15 – 20 ml. Тъй като е съставен от човешки албумин, разтворът е много добре поносим и има пролонгирано действие.

 

Реклама