Human albumine 20 %

Синоними: Albumine Humaine d,origine placentaire a 20 % (Institute Merieux).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

- При всички заболявания, при които се налага да се увеличи албуминовата фракция на плазмените протеини и да се коригира белтъчният дефицит: чернодробна цироза, бъбречни заболявания, протичащи с нефрозен синдром, ХБН, отоци

- Поради бедното си съдържание на алуминий препаратът е подходящ за приложение при пациенти на хрониодиализа.

Странични ефекти:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Разтворите се внасят в бавна венозна инфузия с помощта на устройство, снабдено със стерилен и апирогенен филтър, със скорост не по-голяма от 20 gtt/min, което означава един флакон от 100 ml да изтече за 1,5 – 2 h. Дозировката се определя индивидуално, средно 1 – 2 флакона от 125 ml/24 h. При тежки изгаряния се вливат за първия час 1 – 2 флакона от 125 ml, като до 24-ия час се вливат още 1 – 2 флакона, а през следващите дни 1 – 2 флакона ( от 125 ml ) дневно.
Хиперволемия, сърдечна недостатъчност, тежки нарушения в общото кръвообращение.
В редки случаи са описани транзиторни фебрилно-трескави реакции.
- Прилага се при остри състояния на плазмена или глобална хиповолемия: шокови състояния от различен произход, тежки хеморагии, обширни изгаряния, травматичен шок, шок при мастна емболия, мезентериална тромбоза, остър хеморагичен панкреатит, перитонити, шок при ангионевротичен оток, токсоинфекциозен синдром.
Представлява 20 % разтвор на албумин от плацентарен произход. Инфузията на един флакон от 125 ml (25,0g) е осмотично еквивалентна на 500 ml суха плазма. Албуминът извлича течности от интерстициалното пространство към вътресъдовия сектор, което води до хемодилуция, до намаляване на вискозитета на кръвта и чрез индиректен механизъм допринася за повишаване на диурезата и до намаляване на отоците. Албуминът участва в метаболизма на голям брой ендогенни субстанции и медикаменти. Той има и нутритивен ефект при белтъчен дефицит. Задържа се продължително време в циркулацията – към 24-ия час около 50 % от внесеното количество е все още в кръвното русло.
Fl. x 10 ml, x 100 ml et x 125 ml.
 

Реклама