Humulin L ( Lente ) ( Lilly )

Лекарствени форми: Fl. x 400 UI/10 ml ( 40 UI/ ml ).

Действие: Humulin L представлява стабилна течна инсулин-цинкова суспензия с неутрална реакция. Съдържат 30 % аморфен и 70 % кристален биосинтетичен човешки инсулин. Началото на действието му се проявява около 2 – 5 h след подкожно инжектиране. Максимумът на неговия хипогликемичен ефект е между 7-ия и 15-ия час, а продължителността на действието му е около 22 -24 h.

Показания: Диабетици с остатъчна инсулинова секреция. Много подходящ е за интензифицирана терапия ( базално-болусна терапия ).

Особености на приложение и дозировка: Прилага се дълбоко подкожно или мускулно. Венозно не бива да се инжектира и не е предназначен за лечение на кома. Дозировката е индивидуална и се адаптира съобразно състоянието на болния и неговите инсулинови нужди. Не е желателно да се смесва в една спринцовка с Humulin R.

Взаимодействие с други лекарства: Едновременното приложение на Humulin L с бета-блокери, МАО инхибитори, тетрациклин и антибактериални сулфонамиди повишава риска от хипогликемия или маскира клиничните симптоми на хипогликемията. Кортикостероидите, вазопресорните амини, диуретиците, прогестативите, тиреоидните хормони, невролептиците и хидантоинът могат да повишат гликемията.

Странични ефекти: Много по-рядко се наблюдават алергични реакции, отколкото при лечение с инсулинови препарати от животински произход.

Противопоказания: Свръхчувствителност към някоя от съставките на препарата.

 

Реклама