Humulin M1, M2, M3, M4 ( Lilly )

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Преминаването от заместителна терапия с препарати от животински произход към препарати от биосинтетичен човешки инсулин трябва винаги да става много предпазливо и при алергия към животински инсулин слес интрадермалните тестове и евентуално след десенсибилизация. Началната дозировка се определя от състоянието на болния и неговите инсулинови нужди и при повечето пациенти смяната на инсулиновия препарат от животински произход с човешки инсулин не налага значителна промяна на дозировката. Все пак трябва да се има предвид по-бързата резорбция на биогенетичните човешки инсулини при подкожно инжектиране и по-малката продължителност на действието на Humulin N ( NPH ) в сравнение с животинските инсулини. При еднаква дозировка на инсулина една смес от 20 % Humulin R и 80 % Humulin N ( NPH ) съответства на смес от 30 % свински алт-инсулин и 70 % свински инсулин NPH. Дневната доза на Humulin M1 , M2 , M3 и M4 обикновено се разпределя в 2 инжекции – преди закуска сутрин и преди обяд. Преди употреба флаконът се разклаща леко и изтегленото количество се инжектира веднага дълбоко подкожно.

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Алергия към протамин. Да не се внася посредством автоматични системи.
Бета-блокерите, МАО инхибиторите и антибактериалните сулфонамиди, приложени едновременно с Humulin, повишават риска от хипогликемия или маскират клиничните симптоми на хипогликемията. Кортикостероидите, прогестативите, вазопресорните амини, диуретиците, тиреоидните хормони и TSH, невролептиците и хидантоинът могат да доведат до повишаване на гликемията.
Много по-рядко се наблюдават странични ефекти, отколкото при приложението на инсулин от животински произход. Най-често се развиват хипогликемични реакции.
Прилагат се изключително подкожно само чрез специално предназначените стило-инжектори BD-Pen снабдени със специални игли. Не трябва да се използват традиционните спринцовки. Дозировката се определя индивидуално в съответствие със състоянието и инсулиновите нужди на пациента. Дневната доза се разпределя обикновено в 2 апликации.
За лечение на всички форми на инсулинозависим тип захарен диабет. Humulin M1 има минимален начален ефект и е предназначен за диабетици със стабилна обмяна на веществата. Humulin M2 има умерен начален ефект и е подходящ за лечение на диабетици с ниски инсулинови нужди сутрин нагладно и с много високо постпрандиално покачване на кръвната захар. Humulin M3 и е с ясно изразен начален ефект и е подходящ за диабетици с високи инсулинови нужди сутрин нагладно и изразено постпрандиално покачване на кръвната захар след закуска. Humulin M4 e със засилен начален ефект при висока постпрандиална нужда от инсулин, предназначен за млади диабетици от тип І и ІІ с наднормена телесна маса.
Тези препарати представляват стабилна течна суспензия, която съдържа в 1 ml 100 UI биосинтетичен човешки инсулин с интермедиерно действие. Те са фиксирани, готови за употреба микстури, състоящи се от бързодействащ биосинтетичен човешки инсулин – Humulin R, съответно 10 %, 20 %, 30 %,и 40 % с Humulin N ( NPH ), съответно 90 %, 80 %, 70 % и 60 %. Тези форми са предназначени само за инжектиране посредством специалните прибор-писалки BD-Pen на фирмата Becton-Dickinson. Действието им започва около30 min след подкожно инжектиране, максималният им ефект се проявява между 2-ия и 8-ия час и продължава около 14 – 16 – 18 h.
Прозрачни пълнители х 150 UI/ 1,5 ml ( 100 UI/ ml ).
 

Реклама