Humulin N ( NPH ) ( Lilly )

Лекарствени форми:

Действие: Humulin N ( NPH ) представлява стабилна неутрална суспенсия от Insulinum humanum biogeneticum Zincum cristallisatum 400 UI и Protamine sulfate 0,144 mg в един флакон от 10 ml. Инжектиран подкожно, има интермедиерно действие. Началото на действието му настъпва около 30 – 45 min след инжектирането, максималният му хипоглекимизиращ ефект е между 3 – 10 h, а продължителността на действието му е 18 – 20 h.

Пълнителите по 1,5 ml са предназначени за инжектиране само със специалните прибор-писалки BD-Pen. В 1ml се съдържат 100 UI биосинтетичен човешки инсулин и 0,36 mg протамин-сулфат под формата на стабилна, неутрална инсулин-протамин кристална суспензия. Като консерванти са добавени 1,6 mg метакрезол и 0,72 mg фенол.

Показания: Инсулинозависим тип захарен диабет, специално при алергия към другите инсулинови препарати. Той е основен инсулин за интензифицирана конвенционална инсулинова терапия.

Особености на приложение и дозировка: Инжектира се много дълбоко подкожно или мускулно. Началната дозировка се определя от състоянието на болния и неговите инсулинови нужди. След това дневната доза се адаптира според данните от урин.захарните и кръвозахарните профили на болния, като през 3 – 4 дни дозата се коригира с 4 – 6 UI. Дневната доза се разпределя в 2 подкожни инжекции сутрин преди закуска и преди вечеря. При необходимост може да бъде смесван във всякакви съотношения с бързодействащия Humulin R, като по-напред се изтегля необходимото количество от бързодействащия инсулин, за да не се замърси флаконът от по-бавно действащия.

Взаимодействие с други лекарства: Бета-блокерите, МАО инхибиторите и антибактериалните сулфонамиди, приложени едновременно с Humulin N, Повишават риска от хипогликемия или маскират клиничните симптоми на хипогликемията. Кортикостероидите, прогестативите, вазопресорните амини, диуретиците, тиреоидните хормони и TSH, невролептиците и хидантоинът могат да доведат до повишаване на гликемията.

Странични ефекти: По-рядко се наблюдават странични ефекти, отколкото при приложението на инсулин от животински произход.

Противопоказания: Алергия към протамин. Да не се внася посредством автоматични системи.

Fl. x 400 UI/ 10 ml ( 40 UI/ ml ), Прозрачни пълнители х 150 UI/ 1,5 ml ( 100 UI/ ml ).
 

Реклама