Humulin U ( Ultralente ) ( Lilly )

Лекарствени форми: Fl. x 400 UI/ 10 ml ( 40 UI/ ml ).

Действие: Humulin U е цинк-инсулин с много продължително действие. Представлява кристална суспензия от биосинтетичен човешки цинк-инсулин. Както по своя химичен състав, така и по своята биологична активност Humulin U е идентичен на човешки панкреасен инсулин. Инжектиран подкожно, действието му се проявява от 4 – 6-ия час. Продължителността на действието му е 24 – 26 h, като едно серумно плато се задържа от 6 – 20 h. Той понижава постпрандиалната хипергликемия от закуската и обеда. С него се получава равномерна крива на кръвната захар, но поради голямата продължителност на действието му са възможни хипогликемични реакции, които трудно се разпознават от болния.

Показания: Инсулинозависим захарен диабет.

Особености на приложение и дозировка: Инжектира се дълбоко подкожно, като флаконът предварително се разклаща леко. Ако след разклащането депо-препаратът не образуве суспензия или ако в суспензията има флокули, не се инжектира! Началната дозировка се определя индивидуално съобразно състоянието на болния, тежестта на диабета и стойностите на кръвната захар нагладно сутрин, като в началото на лечението тя се изследва ежедневно. При болни с тежък диабет , при които са прилагани високи дози – над 100 UI животински инсулин, преминаването на Humulin U трябва да стане в болнична обстановка. Обикновено Humulin U се инжектира един път дневно сутрин, самостоятелно или комбиниран с Humulin R, като в този случай не се препоръчва смесването на двата препарата в една спринцовка.

Взаимодействие с други лекарства: Едновременното приложение на даназол, хлорпромазин, кортикостероиди, макродози прогестативи, салбутамол и тербуталин може да доведе до повишаване на гликемията. Салицилатите, инхибиторите на АСЕ и бета-блокерите могат да повишат риска от хипогликемия или да маскират клиничните и признаци.

Странични ефекти: По-рядко се наблюдават странични ефекти, отколкото при приложение на животински инсулини. Възможни са особено до адаптиране на дозировката хипогликемични реакции.

Противопоказания: Да не се прилага в автоматизирани системи! Леки форми на диабет със склонност към хипогликемия.

 

Реклама